(Baothanhhoa.vn) - Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947) tại Rừng Thông, những năm qua, khắc ghi lời dạy của Người, tiếp nối truyền thống lịch sử - cách mạng - văn hóa của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Đông Sơn: Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947) tại Rừng Thông, những năm qua, khắc ghi lời dạy của Người, tiếp nối truyền thống lịch sử - cách mạng - văn hóa của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện Đông Sơn: Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021Trường Mầm non Đông Thịnh được đầu tư xây dựng khang trang.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, do hạn hán kéo dài, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, trên cơ sở kế thừa và tiếp nối những thành tựu quan trọng đã đạt được trong những năm trước, cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể Nhân dân trong huyện đã nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,8%, cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Giá trị xuất khẩu vượt 14,28% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt mức cao (tăng 330% so với dự toán tỉnh giao và 129% so với dự toán huyện); thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%. Huyện thành lập mới 69 doanh nghiệp, vượt 38% kế hoạch tỉnh giao. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông kết nối các khu đô thị, khu dân cư được đầu tư đồng bộ và phát triển mạnh theo hướng đô thị hóa. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được quan tâm; môi trường đầu tư thông thoáng, tạo sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư hơn. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu phát triển đồng đều lan tỏa trong toàn huyện tạo nên diện mạo mới ở khu vực nông thôn, đến nay toàn huyện có 21 thôn được công nhận thôn đạt NTM kiểu mẫu, vượt 19 thôn so với kế hoạch tỉnh giao; xã Đông Văn là xã đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở vật chất cho giáo dục và các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của Nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,67%; 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó có 99% sử dụng nước sạch; vệ sinh môi trường được chú trọng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, công tác xuất khẩu lao động vẫn được đẩy mạnh, đạt 442 người; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng, vụ việc đột xuất bất ngờ. Cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng tiếp tục được quan tâm, không để xảy ra vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và có chuyển biến tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể được củng cố về tổ chức, các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Đã xây dựng được 932 mô hình tổ tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt động tích cực, phát huy mạnh mẽ nội lực cơ sở, được các ban, ngành cấp tỉnh đánh giá là mô hình điển hình cần nghiên cứu để nhân rộng. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, nhất là trong việc bố trí người đứng đầu các địa phương không phải người địa phương, tạo được nhiều động lực mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện Đông Sơn: Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021Thôn Văn Châu, xã Đông Văn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: P.V

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết và dịch bệnh ở gia súc diễn biến khó lường, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới chưa được kiềm chế; giá cả một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, nguồn vốn đầu tư công hạn chế... sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của Nhân dân... Song, trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế, chính trị - xã hội ổn định, phát triển; Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vai trò, vị thế của huyện ngày càng được nâng lên tạo sức hấp dẫn trong cạnh tranh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58–NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thời cơ và vận hội mới để huyện Đông Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Từ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, vượt lên khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động, tích cực tranh thủ thời cơ, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tuyệt đối giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tính tiền phong gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, làm hạt nhân tập hợp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đoàn kết, noi theo; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tiễn của địa phương vào từng thời điểm cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình điển hình, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch; huy động sự đồng thuận trong Nhân dân; quan tâm chăm lo cho Nhân dân, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí thi đua phấn khởi đến đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm thúc đẩy phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh... Mục tiêu đặt ra là: phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 18,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 5.000 tỷ đồng; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 17 thôn NTM kiểu mẫu; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; phát triển mọi mặt về văn hóa – xã hội; giữ vững ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, bồi dưỡng kết nạp 56 đảng viên, tiếp tục phấn đấu Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,... tạo tiền đề làm cơ sở để sớm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nguyễn Quang Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]