(Baothanhhoa.vn) - Thông qua việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tầm quan trọng của nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và mỗi địa phương. Từ đó tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Nông dân tỉnh đưa nghị quyết “Tam nông” vào cuộc sống

Thông qua việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tầm quan trọng của nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và mỗi địa phương. Từ đó tạo ra sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, hội viên, nông dân về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện.

Hội Nông dân tỉnh đưa nghị quyết “Tam nông” vào cuộc sống

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thùng ủ rác và chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ cho các hội viên, nông dân.

Trong những năm qua, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền cho hội viên, nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các gương tập thể, cá nhân, nông dân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động công tác hội. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi, tổ hội, hội thi, qua chuyên mục trên báo, đài, trên hệ thống truyền thanh cơ sở, website của hội... Trong 13 năm qua, các cấp hội đã tổ chức 191.106 buổi tuyên truyền cho 9.539.037 lượt hội viên, nông dân tham gia, phát hành 379.072 cuốn thông tin nông dân đến các chi, tổ hội; trên 90% cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền, phổ biến đạt mục tiêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của hội đã đề ra.

Cùng với đó là tăng cường vận động hội viên, nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng, hiệu quả vào sản xuất, thực hiện đổi điền, dồn thửa, góp đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, xây dựng và phát triển các mô hình tích tụ, tập trung đất đai gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên, nông dân. Năm 2020, toàn tỉnh có 209.017 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt chỉ tiêu trong chương trình hành động đã đề ra.

Hội Nông dân tỉnh còn tích cực tạo nguồn vốn giúp nông dân thông qua xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thêm được 46,116 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn quỹ cho vay trong toàn tỉnh lên hơn 58,78 tỷ đồng cho hơn 12.600 lượt hộ nông dân vay để phát triển sản xuất, kinh doanh ở nhiều loại ngành nghề. Ký hợp đồng trách nhiệm với các công ty phân bón trong và ngoài tỉnh để tín chấp cho hội viên, nông dân mua theo hình thức trả chậm. Trong những năm qua đã tín chấp cho nông dân mua 279.768 tấn phân bón các loại, với chất lượng đảm bảo, theo chu kỳ sản xuất, nông dân chưa có tiền song vẫn có phân bón để đầu tư sản xuất, không phải chịu lãi suất. Bên cạnh đó, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan khoa học, các doanh nghiệp cung ứng các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao vào địa bàn.

Các cấp hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 2.207.872 lượt lao động, trong đó có 1.998.700 lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 290.172 lượt lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 40.270 lượt hộ nông dân, giúp 89.024 hộ nông dân thoát nghèo. Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi năm hàng trăm triệu đồng; giúp đỡ hàng ngàn lượt hộ nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhận thức được vai trò và vị trí của nông dân, của hội nông dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong 13 năm qua, hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp 318,643 tỷ đồng, 2.480.261 ngày công; tu sửa và làm mới 59.789km đường giao thông nông thôn, kênh mương và nhiều công trình các loại; vận động nông dân hiến hơn 123,8 ha đất để xây dựng các công trình công cộng. Riêng trong năm 2021, Hội Nông dân tỉnh thành lập10 tổ tự quản bảo vệ môi trường trên các dòng kênh, mương tại các huyện; xây dựng 2 mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón” với 100 hộ tham gia, hỗ trợ 200 thùng đựng rác thải và 20 bể ủ rác hữu cơ, chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ cho mỗi huyện... Với các hoạt động trên của các cấp hội đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện, 330 xã, 858 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã, 85 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu; bình quân đạt 17,6 tiêu chí/xã, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Qua 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có thể thấy rõ nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn và sự cần thiết đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn được nâng cao, huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, được hội viên, nông dân và Nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tích cực.

Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh xứng đáng là vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội để đáp ứng với yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan


Bài và ảnh: Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]