(Baothanhhoa.vn) - Sáng 31-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Sáng 31-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã thành phố tại các điểm cầu trong toàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề và nền tẳng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND về phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2021; trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức trong thời gian tới, UBND tỉnh lựa chọn chủ đề năm 2021 là “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, với phương châm hành động “Kỷ cương- sáng tạo – hành động – trách nhiệm – hiệu quả”.

Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021.

Theo đó, để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, yêu cầu Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kế thừa và phát huy hiệu quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID -19; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; triển khai thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo; triển khai có hiệu quả các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Các điểm cầu trực tuyên tham gia hội nghị

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2021 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những kết quả trong quá trình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương trong thời gian qua.

Cùng với đó nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong đó, có những vấn đề liên quan đến việc giao chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, nhất là việc thành lập các doanh nghiệp lĩnh vực khoa học - công nghệ gặp khó khăn; chỉ tiêu tích tụ tập trung đất đai; tình trạng thiếu giáo viên trên địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng đối với các địa phương có vùng dự án; công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo....

Bên cạnh nêu lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ các ý kiến thảo luận cũng đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng; tiếp nối thành công Hội nghị của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Hội nghị của Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhìn lại năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Thanh Hóa vui mừng nhận thấy: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực, phấn đấu vượt lên những khó khăn, thách thức và giành được rất nhiều thành công và thắng lợi. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương vào những kết quả mà Thanh Hóa đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và xu hướng dịch chuyển đầu tư thương mại trong khu vực và thế giới. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân hoặc đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc...

UBND tỉnh, các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; xây dựng có cơ sở khoa học và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét xử lý căn cơ, bài bản, dứt điểm các vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo đảm kỷ cương xã hội.

Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành, địa phương, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những thành tựu liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp, để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí, sử dụng những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân.

Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết thúc hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và giao Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau hội nghị này các sở, ngành, địa phương đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngày từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]