(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19-2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Chiều 19-2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định 215-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; các thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chủ trì tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số chế độ, chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ; đã tham mưu, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 121-QĐ/TW, tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, quy định rõ đối tượng, chế độ chăm sóc, nội dung khám, theo dõi sức khỏe, khám, chẩn đoán, điều trị, phục hổi chức năng, điều dưỡng, theo dõi sức khỏe đối với cán bộ cấp cao khi đi công tác trong nước và khi đi công tác nước ngoài. Trong năm, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã thường xuyên nắm chắc tình hình sức khỏe cán bộ trong diện quản lý, kịp thời chỉ đạo chăm sóc, điều trị các cán bộ cấp cao bị bệnh, tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định. Các phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương đã thường xuyên nâng cao chất lượng, quản lý chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng theo quy định; cán bộ lão thành cách mạng, những đồng chí tuổi cao, sức yếu thường xuyên được theo dõi, khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà; đối với những cán bộ bị bệnh cần làm các kỹ thuật chuyên sâu, các phòng đã phối hợp với Hội đồng chuyên môn Trung ương và các miền tổ chức khám, hội chẩn, kết luận bệnh kịp thời, có phác đồ điều trị ngoại trú hoặc đưa đến các bệnh viện, cơ sở y tế phù hợp để điều trị…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2020, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tham mưu, phối hợp để Ban Tổ chức Trung ương ban hành sửa đổi Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kết nối với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố. Tổ chức đào tạo, tập huấn liên tục cho đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống về nâng cao sức khỏe chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống bệnh tật và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và quản trị hệ thống. Xây dựng cơ chế tài chính cho công tác khám chữa bệnh; tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng phòng bệnh và chữa bệnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương triển khai Quyết định 215-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; một số nội dung sửa đổi Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW về cơ cấu tổ chức Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận nỗ lực của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp đã đạt được trong năm 2019; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Sức khỏe là một trong những tiêu chuẩn của cán bộ. Sức khỏe cán bộ là vấn đề quan trọng của Đảng. Do vậy, cấp ủy Đảng và hệ thống Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp cần quan tâm, chú trọng làm tốt công tác này, để cho sức khỏe của cán bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm tốt công tác khám, phân loại sức khỏe cán bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương chủ trì tham mưu cho Bộ Chính trị hoàn chỉnh các quy định chăm sóc sức khỏe cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng chuyên môn, các phòng khám; nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ và nhân viên trong toàn hệ thống. Đẩy mạnh công tác dự phòng trong chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tham mưu xây dựng cơ chế tài chính cho công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cán bộ diện quản lý và chính sách đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Phối hợp với các cơ sở liên quan trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe cán bộ ở Trung ương và địa phương…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân nói chung, trong đó có đội ngũ cán bộ. Quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020, đặc biệt là công tác khám, phân loại sức khỏe cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo thực chất, khách quan, chính xác.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thầy thuốc, nhân viên ngành y tế Thanh Hóa; tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]