(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Sáng 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm UBKT Trung ương, UBKT các địa phương, đơn vị đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Nổi bật là UBKT Trung ương đã tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Trên cơ sở đó, UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

UBKT Trung ương đã chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có đoàn kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á. Đồng thời, chỉ đạo ban thường vụ, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vụ án. Qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng và Nhà nước, sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Công tác KTGS và kỷ luật đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Nhiều vụ việc cơ quan kiểm tra đã “đi trước, mở đường”, chủ động, không chờ đợi kết quả của công tác điều tra, thanh tra; thậm chí trong một số vụ việc kết quả kiểm tra còn là cơ sở, tiền đề để các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Có những việc xảy ra từ lâu; có những việc mới, việc khó, thuộc các lĩnh vực có chuyên môn sâu, tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trọng thực hiện nhiệm vụ KTGS đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố; qua KTGS đã chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã kịp thời cung cấp thông tin, chuyển tài liệu sai phạm của nhiều tổ chức đảng, đảng viên đến UBKT để xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại. Khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận; sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng theo chỉ đạo của UBKT Trung ương. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, KTGS của UBKT các cấp đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn ngành. Tập trung KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã quán triệt một số nội dung về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS của địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng.

Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về bảo vệ người tố cáo; quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan; quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên; quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng.

Cùng với đó, cần tập trung kiểm tra, kịp xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ số cán bộ còn thiếu và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tinh thần, trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành kiểm tra đảng các cấp; luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành khác để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10-12-2021 của Ban Bí thư.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]