(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8

Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các báo cáo viên cấp Trung ương.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Tại 100 điểm cầu trong tỉnh có các đồng chí cán bộ chủ chốt các ngành quân sự, công an, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố và trên 20.000 đại biểu các xã, phường, thị trấn tham dự.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí nhấn mạnh: Các nội dung Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII và tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng chí đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững các nội dung cơ bản; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt để các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt nội dung “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu nội dung cơ bản của kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao quá trình truyền đạt các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 của các đồng chí báo cáo viên, cũng như tinh thần học tập nghiêm túc của đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Đồng thời, bố trí thời gian để thảo luận, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, nhằm sớm đưa các nội dung Hội nghị Trung ương 8 vào cuộc sống. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đối với nội dung Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cần chú ý nâng cao trách nhiệm nêu gương của các đồng chí đảng viên, cấp ủy, với nguyên tắc chức vụ càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Đối với Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí lưu ý các đại biểu cần nghiên cứu thêm tài liệu, nắm chắc, đầy đủ nội dung của nghị quyết; các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách làm hay, mô hình tốt trong thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 8. Trong quá trình thực hiện, luôn luôn gắn với công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau phát biểu kết luận hội nghị của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và các đại biểu tiếp thu đầy đủý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, ý kiến kết luận của đồng chí Võ Văn Thưởng và nội dung Hội nghị Trung ương 8. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị sau hội nghị này, các cấp ủy cần nhanh chóng tổ chức triển khai học tập, quán triệt tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo Kế hoạch số 118-KH/TU của Tỉnh ủy bảo đảm đúng thời gian, chất lượng và hiệu quả. Theo đó, hội nghị học tập nội dung Hội nghị Trung ương 8 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cần thực hiện xong trước ngày 30-11; hội nghị do đảng ủy cấp cơ sở chủ trì phải xong trước ngày 30-12.

Nhấn mạnh nội dung về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cần phải nêu gương trong mọi mặt công tác, cũng như trong cuộc sống và mọi lúc, mọi nơi. Đối với Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương cần phát huy những thành tựu của đất nước của tỉnh để tạo bước phát triển tốt hơn. Đồng thời, chú ý đánh giá sát đúng tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó, xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 và năm 2020, hướng đến thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cho rằng, tỉnh ta có tiềm năng, thế mạnh về biển. Trong những năm qua tỉnh đã thực hiện tương đối tốt Nghị quyết 09-NQ/TW “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, đây là nền tảng để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]