(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức kết nối trực tuyến tại 444 điểm cầu, từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn, với tổng số 37.230 đại biểu tham dự.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá. (Ảnh: Trần Thanh)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hình ảnh tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá. (Ảnh: Trần Thanh)

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hoá. (Ảnh: Trần Thanh)

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá. (Ảnh: Trần Thanh)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản về sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường; những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của dân tộc.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hình ảnh tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu TP Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã giới thiệu một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đó là: Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phonhg cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu Công an tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý chí, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu Báo Thanh Hoá.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu huyện Thọ Xuân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần nghiên cứu, tiếp thu thật sự sâu sát những nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung và ý nghĩa của chuyên đề, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban ngành và các địa phương cần xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, học tập tốt chuyên đề đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị, địa phương cần chủ động, sảng tạo, đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập chuyên đề…

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Điểm cầu huyện Hà Trung.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí thời gian dự hội nghị đông đủ, đúng thành phần. Các đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập các nội dung hội nghị.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc quan trọng, thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phải khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổng kết Cuộc bầu cử và tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên phạm toàn tỉnh - mở ra giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]