(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1 - 12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3 khóa XIX, tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Ngày 1 - 12, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3 khóa XIX, tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021; cho ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW, ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cao với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bổ sung, đánh giá về sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Đánh giá rõ nét hơn kết quả sản xuất nông nghiệp, khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, từ đó bổ sung các giải pháp phù hợp để khắc phục trong thời gian tới. Nghiên cứu lại chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2021, bởi tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nhất là khu vực miền núi.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021, nhiều ý kiến đề nghị có chính sách tích tụ, tập trung đất đai và một số cây trồng nông nghiệp trên địa bàn. Quan tâm xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp, tập toàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo chuỗi liên kết trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận tại hội nghị.

Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững để phục vụ sản xuất cho các nhà máy. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng các dự án phát triển du lịch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Hỗ trợ các huyện ứng trước kinh phí để thực hiện GPMB đối với các dự án đã được phê duyệt để thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư. Có giải pháp giúp các địa phương nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ngân sách nội địa.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham luận tại hội nghị.

Một số ý kiến đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi thông qua đầu tư kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh việc triển khai các chính sách di dân ra khỏi vùng sạt lở, lũ ống, lũ quét và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất các trường học và khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Có giải pháp, phương án hỗ trợ các nhà trường, nhất là những trường có truyền thống, nền tảng giáo dục tốt để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và quốc tế. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó, sớm phê duyệt đề án bố trí việc làm, giao chỉ tiêu biên chế cho khối đảng, đoàn thể.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần thảo luận thẳng thắn, sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, sự nhiệt huyết đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 có vai trò, vị trí quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Sau một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Từ cuối năm 2019, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Đề án để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc, của hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, định hướng cho Thanh Hóa về con đường, bước đi và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2020 là năm Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, qua đó tạo ra các phong trào thi đua sổi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội, cũng như đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo ra những thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Bên cạnh những thuận lợi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn mà trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 còn gặp phải, đó là diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 đã đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái, ảnh hướng lớn đến sản xuất, việc làm và sinh hoạt của Nhân dân; thiên tai diễn biến phức tạp khó lường.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đặc biệt bằng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền trong tỉnh, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương, nhiệm vụ của năm 2020 và đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là công tác phòng chống đại dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và có nhiều cách làm sáng tạo, nên đã sớm kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn, được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng dương, trong đó có những lĩnh vực tăng trưởng đáng khích lệ, như: Huy động vốn đầu tư, du lịch, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ dừng giãn cách xã hội, Thanh Hóa đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với số dự án và số vốn thu hút đầu tư cao nhất từ trước đến nay.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, truyền thống văn hóa của người Thanh Hóa được phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân được chăm lo. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lồng ghép nhiều trong một để tổ chức trang trọng các sự kiện lớn, các ngày lễ trọng để phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của tỉnh, tạo ra không khí đoàn kết trong Đảng bộ và Nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém của năm 2020, nhất là còn 6 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo các ban, sở, ngành cần tập trung khắc phục có hiệu quả.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với 5 nhiệm vụ lớn đó là:

Thứ nhất, khơi dậy, phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân để thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống COVID-19, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản, cơ chế chính sách để thể chế hoá Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Thứ tư, đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tạo chuyển biến rõ nét về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, thực hiện quyết liệt công tác GPMB để khởi công, triển khai thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh.

Thứ năm, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh về các giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng, thể chế hoá và triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hoá và đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị những vấn đề mới để tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ, phòng dịch từ sớm, từ xa để kiểm soát tốt tình hình.

Trên lĩnh vực kinh tế, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại diện tích vùng nguyên liệu mía, sắn, cây cao su sao cho phù hợp; tập trung triển khai một số dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở các vùng có nguy cơ sạt lở ở khu vực miền núi. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm mang thương hiệu Thanh Hóa. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính; khẩn trương lập quy hoạch để quản lý và thu hút đầu tư; tiếp tục chấn chỉnh hoạt động đầu tư công, nhất là việc điều chỉnh dự án, tạm ứng vốn và thanh, quyết toán vốn đầu tư. Triển khai hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để tăng thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế; nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kịp thời phát hiện, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho kinh tế - xã hội phát triển.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Trọng tâm là tiếp tục kiện toàn bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là công tác luân chuyển cán bộ.

Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021.

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã biểu quyết quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021.

Trần Thanh

Tin liên quan:
  • Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021
    Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, ...

    Ngày 30 - 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XIX, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2021; cho ý kiến vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nhiều nội dung quan trọng khác.

  • Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ tỉnh: Quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021
    Giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện ...

    Ngày 12 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 để báo cáo phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]