(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-9, tại TP Thanh Hóa, Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Chiều 22-9, tại TP Thanh Hóa, Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Lãnh đạo Cục Công thương địa phương và Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công thương địa phương; Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ngành Công thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 và 9 tháng năm 2022 hoạt động khuyến công tại 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, huy động được các nguồn lực để tập trung hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn.

Đáng chú ý, công tác khuyến công đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tiếp sức, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, khoa học - kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp, sản phẩm công nghiệp nông thôn; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Qua đó, góp phần giúp các cơ sở CNNT gia tăng giá trị sản phẩm, hoàn thiện mô hình sản xuất hiện đại, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình và tác động của các chính sách khuyến công đến các cơ sở CNNT trong bối cảnh hậu COVID-19. Chia sẻ những kinh nghiệm, bài học rút ra và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các hoạt động khuyến công trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị là hoạt động thường niên được tổ chức để các địa phương gặp gỡ, trao đổi, rút ra những bài học trong công tác khuyến công. Từ đó rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công để tổ chức triển khai, phát huy hiệu quả hoạt động khuyến công tại các địa phương.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Quang Trung, Cục Trưởng Cục Công thương địa phương đánh giá cao các hoạt động khuyến công thời gian qua. Chính sách khuyến công thời gian qua đã được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhận được sự quan tâm của các ngành các cấp từ công tác chỉ đạo đến hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. Điều này đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương.

Để các hoạt động khuyến công tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa trao cờ đăng cai tổ chức lần tiếp theo cho tỉnh Quảng Ninh.

Để hoạt động khuyến công tại 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị đại diện lãnh đạo nhiều đơn vị, địa phương đã có bài tham luận, nêu và phân tích các vấn đề từ thực tế. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình thực hiện.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Việc triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công đã và đang góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành thuộc khu vực phía Bắc nói riêng và các tỉnh, thành trong cả nước nói chung.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hoạt động khuyến công, đặc biệt trong bối cảnh hậu COVID-19, góp phần tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp, như: Đánh giá những kết quả đạt được về công tác khuyến công. Đồng thời, thẳng thắng nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó xác định, phân tích nguyên nhân để xây dựng các nhóm giải pháp phù hợp, hiệu quả. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trước mắt để tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án khuyến công, bám sát diễn biến tình hình của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Các đơn vị, địa phương cần kết nối, chia sẻ các bài học, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để cùng học hỏi, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hoạt động khuyến công. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần thảo luận, đề xuất Bộ Công thương những quan điểm, chủ trương, những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp giữa Trung ương và địa phương, để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Ngô Quang Trung

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công thương

Thanh Hóa lan tỏa hiệu quả hoạt động của công tác khuyến công

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Chỉ riêng năm 2021 và 9 tháng năm 2022 tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện 29 đề án thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia và Khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện 11,76 tỷ đồng. Các đề án khuyến công được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, tập trung hỗ trợ phát triển các ngành nghề và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, gắn với tiềm năng, thế mạnh, làng nghề và sản phẩm truyền thống của từng địa phương trong tỉnh.

Qua rà soát, đánh giá thực tế cho thấy các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) thụ hưởng chính sách khuyến công đều có doanh thu tăng từ 1,12-1,36%, tổng giá trị tài sản tăng từ 1,23-1,72%. Hầu hết các cơ sở đều mở rộng hoạt động sản xuất, tuyển thêm lao động. Đặc biệt, sức hồi phục sau đại dịch của các cơ sở CNNT đáng ghi nhận.

Để tiếp tục lan tỏa hiệu quả của các hoạt động khuyến công, Sở Công thương Thanh Hóa sẽ tích cực phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai các chương trình theo kế hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo hoạt động khuyến công tiếp tục bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở CNNT và thực hiện đúng định hướng chỉ đạo của cấp trên; từng bước hình thành và phát triển các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, hướng tới hoạt động sản xuất hàng hóa định hướng theo nhu cầu của thị trường, nâng cao đời sống người lao động và xây dựng nông thôn mới.

Phạm Bá Oai

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa

“Trợ lực” phát triển công nghiệp nông thôn

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Hiện nay đa số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT đều có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực sản suất, kinh doanh còn thiếu và yếu. Để “tiếp sức” cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, Bộ Công thương đã và đang đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công. Theo đó, nhiều cơ chế, chính sách khuyến công đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ hàng công nghiệp…

Những năm qua tỉnh Ninh Bình đã triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ của Chương trình Khuyến công Quốc gia và Khuyến công địa phương. Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã “trợ lực”, giúp cho các cơ sở sản xuất CNNT của Ninh Bình và các tỉnh, thành khác mạnh dạn đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao được năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động khu vực nông thôn.

Hoàng Trung Kiên

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

Khôi phục hoạt động khuyến công sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Để nhanh chóng khôi phục hoạt động khuyến công sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng với việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bền vững, tỉnh Hà Nam đã hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp. Đưa các dự báo về tình hình kinh tế, thị trường, những tác động tích cực và tiêu cực đối với lĩnh vực CNNT, từ đó đưa ra các khuyến cáo, định hướng về nhu cầu thị trường, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp đã và đang giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn tỉnh Hà Nam ổn định, phát triển sản xuất.

Lê Nguyên Ngọc

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động của công tác khuyến công

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022

Để nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến công, tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc tiếp tục chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ chương trình khuyến công có trọng tâm, trọng điểm đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả hoạt động khuyến công với các chương trình mục tiêu gắn với các chuỗi giá trị sản xuất bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phan Bá Trường

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên

Hương Thơm - Lê Hợi


Hương Thơm - Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]