(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bàn giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020

Ngày 13-6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 287-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020; thực hiện Quyết định 290-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Trong hai năm 2016-2017, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng sản xuất nông nghiệp tỉnh ta vẫn phát triển khá ổn định, 6/9 chỉ tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra đều đạt, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 2,3%/năm so với mục tiêu phấn đấu đạt 2,9%. Cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 24,8 triệu đồng, tăng 1,38 lần so với năm 2014 (mục tiêu của chương trình đến năm 2020 tăng 2,5 lần so với năm 2014). Tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu nông, lâm, thủy sản ngày càng tăng; nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao đang từng bước được hình thành và hình thành các chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp được đổi mới, các hình thức tổ chức sản xuất mới được nhân rộng, tích tụ tập trung ruộng đất đạt kết quả bước đầu. Các quan hệ HTX phát triển, quan hệ cung cầu nông nghiệp được quan tâm. Huy động các nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp được tăng cường. Các ứng dụng khoa học, công nghệ bước đầu được triển khai ở nhiều địa phương. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh, chỉ đạo, có nhiều đột phá. Tính đến đầu tháng 5-2018, toàn tỉnh có 1 huyện; 244 xã, chiếm 42,58% số xã; 319 thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 18,4% số thôn, bản.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu, phân tích rõ các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được và khẳng định: Tuy tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tổng sản lượng lương thực có tăng song nhiều mục tiêu vẫn đạt thấp và khó duy trì, như tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít; hoạt động của HTX, tổ hợp tác chưa cao; chưa có điển hình trong xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích, chỉ ra những giải pháp có tính chất quyết định để thực hiện có bước đột phá.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban THường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp, ngành, đơn vị trong thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong số 9 chỉ tiêu đề ra vẫn còn 3 chỉ tiêu nếu không quyết tâm thực hiện sẽ khó hoàn thành, đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản; thu nhập bình quân đầu người và phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa là tỉnh sản xuất thực phẩm đảm bảo an toàn.

Để thực hiện tốt các mục tiêu chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh rà soát và có giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Giải pháp quan trọng đầu tiên là phải đẩy mạnh tích tụ rộng đất, đổi mới quan hệ và tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, từ đó xây dựng thành đề án, đề ra lộ trình cụ thể trong tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, địa phương; xây dựng đơn vị làm điểm rút kinh nghiệm; có cơ chế chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn trong tích tụ ruộng đất... trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7. Tập trung tạo điều kiện tốt hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó chú trọng tạo điều kiện đất đai, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ quản lý những rủi ro trong quá trình doanh nghiệp đầu tư. Tăng cường nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả cao hơn nữa; phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể theo hướng cấp tỉnh nghiên cứu và chuyển giao, cấp huyện chuyển giao và xây dựng mô hình. Khuyến khích tạo điều kiện sản xuất theo chuỗi sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết nối cung - cầu. Việc chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình phải gắn với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm theo tinh thần chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04 của Đảng bộ tỉnh. Tập trung huy động cao hơn nữa các nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn; rà soát và chia nhóm để làm rõ cơ cấu nguồn lực của Nhà nước, tỉnh để phân bổ hợp lý nguồn lực đầu tư. Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và hệ thống dân vận, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, xử lý kỷ luật phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban THường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu ý kiến về giải pháp phát triển du lịch.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 290-QĐ/TU ngày 27-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, nêu rõ: Giai đoạn 2016-2017 mới có 3/5 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch và có khả năng cao hoàn thành kế hoạch chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020 đề ra. Các chỉ tiêu lượt khách, ngày khách cần tiếp tục có sự ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; quảng bá, xúc tiến thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự, thân thiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Thanh Hóa.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung cao để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 giải pháp trọng tâm là thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào du lịch và đẩy mạnh xúc tiến du lịch, đa dạng các hình thức quảng bá hình ảnh Thanh Hóa. Nhấn mạnh, nếu không có các dự án lớn của doanh nghiệp về phát triển du lịch, việc hoàn thành chương trình từ nay đến năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, rà soát lại các dự án du lịch tại TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, nếu nhà đầu tư không đủ năng lực, khả năng thực hiện tỉnh cương quyết thu hồi và làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của từng cấp, sở, ngành. Bổ sung nguồn lực hợp lý đầu tư cho phát triển du lịch. Các di tích lịch sử phải được quan tâm số một và thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn, tôn tạo Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn UBND tỉnh báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tờ trình về sửa đổi một số nội dụng Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]