(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ngày 2-3, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng BCĐ; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng BCĐ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên BCĐ; các đồng chí Thứ trưởng các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cục, vụ Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng BCĐ trình bày các Quyết định.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng BCĐ đã công bố Quyết định 218 – QĐ/TW ngày 14-1-2020 của Ban Bí thư; Quyết định thành lập BCĐ Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án từ khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng đến nay.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nêu rõ: Thanh Hóa có vị trí địa chính trị, địa kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Qua quá trình phát triển và truyền thống của tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử chung của cả nước, đặc biệt trong những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa có sự phát triển mạnh mẽ. Với lợi thế là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sự phát triển chung của khu vực miền Trung, đặc biệt là Bắc Trung bộ, từ đó lan tỏa cho cả nước, do vậy để giúp cho Thanh Hóa có những bước đột phá trong phát triển sắp tới, đáp ứng được với tiềm năng sẵn có, Bộ Chính trị lựa chọn tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mong muốn Thanh Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong hội nhập và phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ, việc lập Đề án là rất quan trọng để giúp Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, chính vì vậy các thành viên trong BCĐ phải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa xây dựng Đề án có chất lượng, xứng tầm với truyền thống, lịch sử văn hóa của tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu: Trước sự quan tâm của Bộ Chính trị, các thành viên trong BCĐ cần phải xây dựng Đề án sớm, hoàn thành trước tháng 5 -2020, để tỉnh lấy căn cứ đưa vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm cụ thể hóa Đề án. Trên cơ sở công tác chuẩn bị triển khai Đề án, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các thành viên trong BCĐ cần tập trung làm rõ về kế hoạch xây dựng đề án; phân công các thành viên; dự thảo đề cương báo cáo tổng quát; dự thảo đề cương báo cáo của các ban, bộ, ngành. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng yêu cầu các thành viên BCĐnêu cao tinh thần trách nhiệm để có quyết tâm, trách nhiệm chung thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành trong tháng 5 để tháng 6 Bộ chính trị họp để thông qua. Các bộ, ngành Trung ương là thành viên BCĐ cử các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm tham gia tổ biên tập để chất lượng thực hiện công việc có hiệu quả. Bên cạnh đó, BCĐ cũng sẽ trưng cầu ý kiến của các chuyên gia độc lập, các trường đại học, các viện nghiên cứu để đảm bảo Đề án mang tầm chiến lược, có tầm nhìn, trên cơ sở đó có được cơ chế, chính sách tạo động lực cho Thanh Hoá phát triển dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng nêu rõ: Trong Đề án cần phải xây dựng được thể chế, vì đây là tính chất quyết định nhất, trong đó phải xây dựng được thể chế để huy động được nguồn lực vật chất và con người để Thanh Hoá cùng cả nước hiện thực hoá được các tầm nhìn, mục tiêu đã đề ra.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương đối với Thanh Hoá. Đồng thời nêu rõ: Việc Ban Bí thư có Quyết định lập Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là điều đặc biệt quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo ban, sở ngành, địa phương xây dựng, tổng hợp báo cáo. Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu lớn của Trung ương, các nhà nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến Đề án. Đồng thời tổ chức xin ý kiến các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, doanh nhân, đội ngũ trí thức của tỉnh, các đơn vị tư vấn, chuyên gia quốc tế tham gia vào Đề án. Từ đó, tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo để gửi các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn nhận được giúp đỡ của các bộ, ngành, trung ương, các thành viên trong BCĐ để xây dựng Đề án đạt chất lượng tốt nhất, có thể trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết để Thanh Hóa có điều kiện phát triển trong thời gian sớm nhất.

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đại diện thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích và thảo luận vào kế hoạch xây dựng Đề án, đề cương Đề án, phân công thành viên Ban Chỉ đạo và một số nội dung phục vụ xây dựng Đề án cũng như các phương pháp nghiên cứu, xây dựng Đề án…

Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng BCĐ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc và có trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan cho buổi làm việc. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nhìn nhận quá trình phát triển gắn với lịch sử của Thanh Hóa và đất nước, Bộ Chính trị khẳng định Thanh Hóa có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội mà còn quốc phòng an ninh của cả nước; là động lực phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ và Miền Trung. Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác hết tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người, giúp Thanh Hóa có bước đột phá trong giai đoạn phát triển sắp tới, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực, phối hợp với Tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan ban ngành xây dựng đề án, trên cơ sở đó trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển Thanh Hóađến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu trong quá trình xây dựng Đề án, các thành viên BCĐ và tổ biên tập cùng với tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát thật kỹ mô hình phát triển của một số địa phương trong nước và quốc tế có đặc điểm tương đồng như tỉnh Thanh Hóa để áp dụng xây dựng Đề án. Cùng với đó, cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, dự thảo báo cáo Chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Trung ương, các nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; phải đánh giá sâu sắc và toàn diện về thực trạng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong 10 năm gần đây (từ năm 2011 đến nay), đồng thời phải dựa trên cả quá trình 30 năm đổi mới của tỉnh Thanh Hóa, nhưng phải đặt trong tương quan phát triển chung của cả nước.

Để xây dựng Đề án có tính tổng quát cao, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu cần hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học để tham gia góp ý nhằm có thêm các đánh giá, nhìn nhận độc lập, khách quan góp phần hoàn thiện Đề án đảm bảo mang tầm chiến lược, có tầm nhìn, phù hợp với thực tiễn khách quan để trên cơ sở đó đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để tạo động lực phát triển cho Thanh Hóa. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng nêu rõ: Trọng tâm của Đề án và nghị quyết là tạo cho Thanh Hóa thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy và cách thức tổ chức hệ thống chính trị để sao cho thông thoáng nhất, trên cơ sở đó tạo ra các nguồn lực, tạo ra đột phá cho Thanh Hóa phát triển trên tinh thần Thanh Hóa vì cả nước và cả nước vì Thanh Hóa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]