(Baothanhhoa.vn) - Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần là một tổn thất to lớn đối với Đảng, với Nhân dân, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - quê hương máu thịt của đồng chí. Tự hào về người cộng sản trung kiên, một lãnh đạo đáng kính của đất nước, Thanh Hóa sẽ biến đau thương thành những hành động cụ thể, thiết thực như thế nào để phát huy truyền thống, đưa Thanh Hóa cất cánh, trở thành một cực tăng trưởng mới của đất nước? Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học tập, noi gương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, huy động sức mạnh tổng hợp, tập trung cao nhất, với tinh thần cách mạng tiến công, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu

Học tập, noi gương nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, huy động sức mạnh tổng hợp, tập trung cao nhất, với tinh thần cách mạng tiến công, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần là một tổn thất to lớn đối với Đảng, với Nhân dân, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa - quê hương máu thịt của đồng chí. Tự hào về người cộng sản trung kiên, một lãnh đạo đáng kính của đất nước, Thanh Hóa sẽ biến đau thương thành những hành động cụ thể, thiết thực như thế nào để phát huy truyền thống, đưa Thanh Hóa cất cánh, trở thành một cực tăng trưởng mới của đất nước? Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, xin đồng chí chia sẻ về sự tự hào của quê hương Thanh Hóa khi sinh ra một vị tướng tài, một người cộng sản trung kiên, một lãnh đạo đáng kính của đất nước?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến: Ở thời kỳ nào thì quê hương Thanh Hóa chúng ta cũng sinh ra những bậc hiền tài, đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển đi lên của đất nước ta, dân tộc ta. Trong thời đại Hồ Chí Minh, thì cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người như vậy. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa chúng ta hết sức tự hào về điều đó.

Với Thanh Hóa - nơi sinh ra và lớn lên, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành tình cảm và sự quan tâm hết sức đặc biệt. Dẫu biết rằng con người không thể cưỡng lại được quy luật của tạo hóa, nhưng sự ra đi của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn và sự xúc động sâu sắc trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và người dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa chúng ta.

Càng tiếc thương, càng xúc động, thì chúng ta càng hết sức tự hào về cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; một vị tướng tài ba của quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người rất ráo riết, quyết liệt trong việc chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí bằng việc ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết Trung ương 6 lần 2) với tinh thần: “Tắm gội là phải từ trên đầu xuống chứ không phải từ ngang thắt lưng”, tức là chống tham nhũng phải bắt đầu từ những người đứng đầu.

Tinh thần này, có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh Thanh Hóa đang rất quyết tâm, quyết liệt trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng cho bằng được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực để tiếp tục đưa Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Trịnh Văn Chiến: Từ trước đến nay, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt là nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã tập trung rất cao cho công việc trên. Phải nói rằng, đây là công việc vô cùng khó khăn, thách thức. Nhưng Đảng ta đã quyết tâm, quyết liệt làm và đạt kết quả bước đầu rất tốt.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí của Đảng ta thì cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được coi là người tiên phong trong công tác này. Nhiệm kỳ Đại hội VIII của Đảng, trước tình hình thực tiễn lúc bấy giờ, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trăn trở, suy nghĩ, dành công sức để lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp ký ban hành Nghị quyết số 10 ngày 2-2-1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Nghị quyết có 10 nội dung hết sức quan trọng, trong đó, nội dung thứ 5 nêu rõ: “Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả...”. “Khi xảy ra tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tùy theo mức độ và tính chất vi phạm của vụ việc mà xem xét hình thức kỷ luật đối với cấp ủy và người đứng đầu về chế độ trách nhiệm”.

Chúng ta nghiên cứu tình hình bối cảnh lịch sử của giai đoạn này thì mới thấy rõ ý nghĩa vô cùng lớn lao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 và vai trò của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thanh Hóa chúng ta đang tập trung cao cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì tinh thần chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đấy là sự vững mạnh của Đảng, là uy tín của Đảng với Nhân dân và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thấm nhuần tinh thần đó, cán bộ, đảng viên trong bộ máy từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của các cấp ủy đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng chống tham nhũng, lãng phí; trong đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất và phải đi đầu noi gương trong thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Coi đây là việc mà chúng ta vừa thực hiện tốt yêu cầu của Trung ương cũng là việc tiếp bước và thực hiện chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, kết quả của công việc này ở Thanh Hóa chúng ta khá rõ nét, được Đảng bộ và Nhân dân ghi nhận, Trung ương đánh giá cao, góp phần hết sức quan trọng vào những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa chúng ta đã đạt được đến nay.

Giai đoạn tới, cần phải làm quyết liệt hơn, có hiệu quả hơn nữa tinh thần chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng như chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Coi đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ kế tiếp.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng được biết đến là một nhà lãnh đạo có tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong hành động. Những phẩm chất này cần được cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa học tập và phát huy như thế nào khi Thanh Hóa đang được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng, thành tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu như tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến: Học và noi gương cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thì tôi cho rằng “tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo và quyết liệt trong hành động” là cái đầu tiên chúng ta cần phải học và nhiều nhiệm kỳ qua, nhất là một số nhiệm kỳ gần đây Thanh Hóa chúng ta đã học tập, thực hiện tinh thần và ý chí nêu trên khá tốt.

Tôi có thể nói, kết quả chúng ta đạt được đến nay như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 năm qua liên tục đạt 2 con số, có 2 năm, 2018, 2019 chúng ta trong 3 đơn vị đứng đầu cả nước; quy mô kinh tế của chúng ta hiện nay đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn của chúng ta từ 4.000 tỷ năm 2010, 10 năm sau, chúng ta thu lên tới 30.000 tỷ, gấp 7,5 lần năm 2010, tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước;... nhiều dự án lớn đang được triển khai; văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tiến bộ và nhiều mặt đứng đầu cả nước. Đấy chính là học tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết liệt trong hành động của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tôi cho rằng: Trong giai đoạn 2020-2025 và những nhiệm kỳ kế tiếp, cái đà, cái nền cho sự phát triển đi lên của tỉnh ta là rất tốt, trong đó có 3 cơ sở quan trọng sau đây:

Một là: Nghị quyết số 58 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy về phát triển Thanh Hóa.

Hai là: Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh ta đã đạt được đến nay.

Và ba là: Đảng bộ, Nhân dân Thanh Hóa đang có khao khát và ý chí quyết tâm rất cao để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Vấn đề còn lại là cán bộ, đảng viên của Đảng bộ chúng ta tiếp tục học tập thực hiện thật tốt tinh thần “đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động” của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng như các lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy thì chúng ta sẽ hiện thực được mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng, thành tỉnh giàu đẹp và kiểu mẫu như tinh thần Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị.

Đó cũng chính là thể hiện tình cảm, sự kính trọng đối với cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và tình cảm, trách nhiệm trước Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ra đi vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng Nhân dân cả nước và quê hương Thanh Hóa chúng ta. Nhưng, tôi tin rằng: Bầu nhiệt huyết và trái tim cộng sản của đồng chí luôn sống mãi trong trái tim của các thế hệ cán bộ, đảng viên và người dân Thanh Hóa. Những đóng góp của đồng chí cho Đảng, cho đất nước, cho quân đội, cho quê hương Thanh Hóa vẫn sẽ mãi là mạch nguồn, là tài sản quý báu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Học tập, noi gương đồng chí, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, huy động mọi sức mạnh tổng hợp, tập trung cao nhất, với tinh thần cách mạng tiến công, để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu; thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 58 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh./.

(*). Đầu đề là của Tòa soạn Báo Thanh Hóa. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]