(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Trong những năm qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ngay từ đầu năm, UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; đồng thời tập trung chỉ đạo UBKT các cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng; trách nhiệm của UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác KTGS tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Ðảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia... Để bảo đảm cho công tác KTGS được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, UBKT Huyện ủy phân công cán bộ UBKT dự họp với một số chi bộ nông thôn, thực hiện giám sát trực tiếp đối với một số xã có vấn đề nổi cộm để nắm bắt tình hình và tham mưu cho cấp trên có hướng giải quyết, tạo sự ổn định nhanh, bền vững tại cơ sở. Vì vậy, hoạt động của UBKT các cấp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả hơn.

Theo báo cáo của UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa, 10 tháng năm 2018, UBKT các cấp huyện Thiệu Hóa đã kiểm tra 3 tổ chức đảng và 43 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát 67 tổ chức đảng và 348 đảng viên. Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 37 đảng viên. Các cuộc KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng đều đảm bảo đúng thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, các vi phạm, xử lý thi hành kỷ luật kịp thời, công tâm, khách quan, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy chưa thể hiện tốt trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS; có đơn vị chương trình KTGS chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nội dung kiểm tra thiếu trọng tâm, chất lượng, hiệu quả KTGS hạn chế. Việc chủ động nắm tình hình để phát hiện, xác định, quyết định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT đảng ủy còn chưa chủ động.

Đồng chí Tống Viết Chuyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Để nâng cao công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy, UBKT các cấp huyện Thiệu Hóa tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ KTGS. Tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện tốt các cuộc KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng và chương trình KTGS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; tham mưu giúp cấp ủy các cấp giải quyết đơn, thư, giải quyết tồn đọng tại cơ sở.


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]