(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-12, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao bao công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là các tỉnh trong Cụm 3). 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Sáng 4-12, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao bao công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là các tỉnh trong Cụm 3).

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh trong Cụm 3.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ niềm vui mừng khi Thanh Hóa được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn là nơi tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2019. Theo đó, kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,5%, tuy chưa đạt kế hoạch nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ có bước phát triển khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là giá trị xuất khẩu ước đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt 27.359 tỷ đồng và huy động vốn đầu tư phát triển của tỉnh ước đạt 125.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh.

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo và hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy trong hệ thông chính trị từng bước đươc sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin về thời cơ, vận hội của tỉnh Thanh Hóa trong việc thu hút đầu tư trong những năm tới. Đồng thời, mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chia sẻ của các tỉnh, thành bạn để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị giao ban nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy trong Cụm 3 đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, công tác tham mưu, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phương thức, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, ngày lễ lớn, quan trọng của đất nước, địa phương được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 08-Qđi/TW và đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện thường xuyên, giúp cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác báo chí đảm bảo đúng định hướng, chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội ngày càng đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả bước đầu, đã tổ chức được một mạng lưới chỉ đạo, điều phối thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Công tác khoa giáo tiếp tục thể hiện rõ tính thiết thực, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh trong Cụm 3 đều thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày. Đồng thời, nêu lên những mô hình hay, cách làm mới, một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở như: Phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng trên từng địa bàn. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo…

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của Ban tuyên giáo các tỉnh trong Cụm 3 thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh trong Cụm 3 tiếp tục tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và theo Hướng dẫn 96-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, chú trọng tuyên truyền toàn diện về tình hình đất nước trong năm 2019; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trước hết là 90 năm ngày thành lập Đảng đúng vào dịp đón Xuân Canh Tý 2020, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở các địa phương. Báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo cấp tỉnh. Tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên hệ thống VCNET, ban tuyên giáo các Tỉnh ủy phải chủ động, tích cực tham gia và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tham gia. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu “Toàn cảnh công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” có chất lượng, hiệu quả...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]