(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 21-5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian qua, căn cứ Kế hoạch số 73 ngày 30-1-2018 của BTVTU về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua tổng hợp cho thấy các đơn vị đã xây dựng nội dung công việc, lộ trình thời gian thực hiện tương đối cụ thể sát với tình hình của địa phương, đơn vị trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ. Đến nay đã có 15/27 đơn vị thực hiện, bố trí nhất thể hóa trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, còn 12 đơn vị sẽ thực hiện trong tháng 6-2018. Một số huyện đã sáp nhập trung tâm dạy nghề với trung tâm giáo dục thường xuyên và đang xây dựng đề án sáp nhập một số trạm khuyến nông với trạm bảo vệ thực vật, thú y; trung tâm văn hóa – thể thao với đài truyền thanh, truyền hình... Việc thí điểm sáp nhập văn phòng HĐND và UBND với văn phòng đảng ủy cấp xã: có 17 đơn vị ghi trong kế hoạch (trong đó huyện Thạch Thành đã thực hiện được 10 xã; có 4 đơn vị dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2018, gồm các huyện: Triệu Sơn, Như Thanh, Ngọc Lặc, Quan Hóa. Về tình hình nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã có 1.833/5.761 thôn bản triển khai thực hiện, chiếm 31,8%. Việc sáp nhập thôn theo tinh thần Chỉ thị số 12 của BTVTU, dự kiến đến ngày 30-6 toàn tỉnh sáp nhập được 1.486 thôn, như vậy tổng số thôn bản, tổ dân phố toàn tỉnh từ 5.971 sẽ giảm xuống còn 4.485 thôn, tổ dân phố; đồng thời cũng sẽ giảm tương ứng 8.916 chức danh bán chuyên trách tại thôn bản, tổ dân phố.

Dưới dự chủ trì của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Bí thư Huyện ủy các huyện đều cho rằng: Việc thực hiện Kế hoạch số 73 của BTVTU đã củng cố, kiện toàn, tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn; qua đó đã phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở... Bên cạnh đó, các đại biểu đã nêu ra những khó khăn, bất cập, phát sinh từ thực tiễn của địa phương trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất kiến nghị với BTVTU cần có khung hướng dẫn để việc triển khai được thống nhất, tránh tình trạng chồng chéo, phải làm đi làm lại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của địa phương.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị và đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất và đồng bộ trong tổ chức thực hiện, cũng như tiếp tục triển khai các nội dung của công tác tinh gọn và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, khóa XII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trên tinh thần, chủ trương và quan điểm của Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch 73 của BTVTU cần xác định những việc đã chỉ rõ trong nghị quyết và các quy định của Trung ương thì thực hiện ngay. Những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, nóng vội. Những việc chưa rõ, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau hoặc những việc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Những nội dung nào mà Kế hoạch 73 của BTVTU đã nêu rõ, yêu cầu các ngành, các cấp phải quyết tâm thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng mô hình khung chuẩn về tổ chức bộ máy thành quy định cứng để các địa phương áp dụng. Trên tinh thần sáp nhập một số phòng, ban, các đoàn thể chính trị - xã hội lại nhưng đảm bảo nguyên tắc hoạt động hiệu quả hơn so với trước. Khuyến khích những địa phương có cách làm mới, hay, phù hợp với các quy định của Trung ương để tinh gọn bộ máy, phát huy được hiệu lực hiệu quả trong hoạt động điều hành các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ban, sở, ngành liên quan và các địa phương cần thực hiện những việc làm ngay, đó là: Đến ngày 30-6, phải hoàn thành việc sáp nhập thôn bản, tổ dân phố, nếu địa phương, đơn vị nào không hoàn thành sẽ có hình thức xem xét kỷ luật; nghiên cứu sáp nhập ngay văn phòng cấp xã với nhau và sáp nhập kế toán cấp xã, theo tinh thần mỗi xã chỉ có 2 cán bộ kế toán. Đối với cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn cần nghiên cứu, cân nhắc sáp nhập theo hướng kiêm nhiệm và giảm cán bộ theo mức tối đa.

Về cấp huyện, cần thực hiện sáp nhập văn phòng UBND và văn phòng HĐND làm một; nghiên cứu chuyển phòng giáo dục và đào tạo giống như một phòng của UBND huyện...

Đối với cấp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nghiên cứu sắp xếp các phòng ở các ban, đoàn thể chính trị - xã hội theo cơ chế vận hành để làm sao gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn; khẩn trương sáp nhập văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và văn phòng HĐND tỉnh; rà soát các cơ quan MTTQ, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu cách làm để có một cơ chế vận hành hợp lý, khoa học. Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu cho BTVTU xây dựng đề án vị trí việc làm ở các cơ quan đảng theo hướng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy rà soát công tác cán bộ, thực hiện tốt việc bảo đảm nguồn cán bộ kế cận trong tương lai.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]