(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XIX đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); thảo luận, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 13-7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XIX đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); thảo luận, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin những nội dung quan trọng về kết quả Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và nhấn mạnh trên tinh thần của Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Bước vào năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều yếu tố thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát, lan rộng và diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; bên cạnh đó những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết cực đoan và những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò,… đã làm cho khó khăn càng chồng chất khó khăn, ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện hiệu quả "Mục tiêu kép", vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nổi bật là đã kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất trong số các tỉnh Bắc Trung Bộ và trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các chỉ tiêu thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng khá so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhanh hơn cùng kỳ, trong nhóm 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn duy trì đạt kết quả cao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; việc quán triệt, triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của tỉnh. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ 10 nội dung tồn tại hạn chế và chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, báo cáo nêu lên dự báo tình hình thế giới, trong nước sẽ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng tháng cuối năm phải đạt 12,8% trở lên, huy động vốn đấu tư phát triển đạt 72.050 tỷ đồng, có thêm 3 đơn vị cấp huyện, 8 xã đạt chuẩn NTM, 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thành lập mới 1.768 doanh nghiệp...

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn quán triệt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn quán triệt Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Nghị quyết 68 của Chính phủ là rất quan trọng, rất cần thiết và cấp bách; Nghị quyết liên quan đến rất nhiều đối tượng thụ hưởng, rất nhiều điểm mới, thời gian triển khai khẩn trương. Vì vậy rất cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý nếu không được triển khai nghiêm túc sẽ xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, chính vì vậy các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm túc và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy các cấp. Người đứng đầu các cấp ủy cần phải bám sát vào công văn 313 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai một cách có hiệu quả tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68; Ban Thường vụ cấp ủy các cấp trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh tổ chức thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để biết, giám sát. Làm chặt chẽ từng khâu, tiếp nhận danh sách, xét hồ sơ phải đảm bảo công khai minh bạch, cùng với đó tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trịnh Huy Triều phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với các nội dung được nêu trong báo cáo. Đồng thời nêu những vấn đề còn bất cập trong thực hiện nhiệm vụ và thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong năm 2021. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung phân tích những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và bổ sung những vấn đề từ thực tiễn nhằm làm phong phú thêm những giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Nhiều ý kiến cũng đã đánh giá và bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 năm (2021-2025); Kế hoạch hành động thực hiện Khâu đột phá về phát triển hạ tầng, giai đoạn 2021 - 2025.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Bí thư huyện ủy Quảng Xương Trần Anh Chung phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cũng thể hiện tinh thần và quyết tâm trong việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu thảo luận thống nhất và đánh giá cao nội dung các báo cáo trình tại hội nghị được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng. Đồng thời báo cáo tiến độ Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phạm Tiến Dũng phát biểu thảo luận những vấn đề liên quan đến các cơ chế chính sách về quản lý tài nguyên khoáng sản, việc quy hoạch đất các dự án trên địa bàn tỉnh.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Bí thư huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp phát biểu thảo luận đề cập đến vấn đề quản lý khu cách ly tập trung trên địa bàn; đề nghị cần có cơ chính sách bố trí nguồn vốn và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xử lý rác, bảo vệ môi trường; ưu tiên các nguồn lực thu hút đầu tư tạo động lực cho phát triển kinh tế -xã hội trong thời gian tới.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Lê Thanh Hải đề cập đến tình trạng thiếu giáo viên và đề nghị tỉnh có kế hoạch giải pháp để bố trí giáo viên tạo điều kiện dạy và học trên địa bàn.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Bí thư huyện ủy Vĩnh Lộc Lữ Minh Thư đề nghị tiếp tục chủ động, không chủ quán, lơ là, nắm chắc tình hình cơ sở, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID -19.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, các nhà máy tập trung đông công nhân.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vũ Thị Hương phát biểu nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo; những chính sách của Trung ương, của tỉnh về việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lại những kết quả nổi bật, phấn khởi trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và nhấn mạnh những kết quả đó là sự cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; những kết quả trong 6 tháng đã tạo ra khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

“Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, kế hoạch để Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành vì sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Chỉ còn 5 tháng rưỡi nữa chúng ta sẽ kết thúc năm 2021. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, bên cạnh việc kiên trì, kiên định, kiên quyết để thực hiện thành công “Mục tiêu kép”; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả” thực hiện tốt phương châm “Đồng tâm, đồng lòng, đồng sức, đồng bộ, đồng mục tiêu” để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra..

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]