(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3-12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, giải pháp năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 3-12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, giải pháp năm 2020.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cùng một số tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, giải pháp năm 2020 của tỉnh do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày, nêu bật: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,5%, tuy chưa đạt kế hoạch nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ có bước phát triển khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là giá trị xuất khẩu ước đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ; du lịch ước đón 9,65 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 14.525 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 ước đạt 27.359 tỷ đồng và huy động vốn đầu tư phát triển của tỉnh ước đạt 125.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Tính đến ngày 20-11, đã thu hút được 196 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó, có 20 dự án FDI. Toàn tỉnh thành lập mới khoảng 3.000 doanh nghiệp, với tổng số đăng ký ước đạt 23.500 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh. Nhờ vậy, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm và giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới hình thức học tập, cách thức quán triệt, nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, qua đó, khơi dậy được niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì sự phát triển của tỉnh. Cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đạt kết quả rõ nét. Chính quyền các cấp tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có sự đổi mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý ở 6 đơn vị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn tỉnh cho cả giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức chức đảng triển khai thực hiện học tập và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3188-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điêm sai trái, thù địch trong tình hình mới do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Đồng thời, thành lập nhóm chuyên gia gồm 12 đồng chí và thành lập tổ cộng tác viên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin bịa đặt trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khái quát về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là 3 năm gần đây. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong 3 năm (2016-2018) đạt 11%, năm 2019, ước đạt 17,15%, cao nhất cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 27.395 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2015. Đáng chú ý, du lịch Thanh Hóa trong năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nướ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong đó, có kết quả về sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Qua sát nhập, toàn tỉnh giảm 1.578 thôn, bản, tổ dân phố trên tổng số 5.971 thôn, bản, tổ dân phố của toàn tỉnh. Kết quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tạo nền tảng vững chắc và niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa vững bước tiến lên. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến với Bộ Chính trị thống nhất để tỉnh Thanh Hóa xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét điều chỉnh, bổ sung tăng số lượng cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; quan tâm, xem xét bố trí cho tỉnh Thanh Hóa 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy để phân công 1 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách cơ sở.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng với những kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác và tỉnh Thanh Hóa, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã bày tỏ sự vui mừng, ấn tượng với những kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tỉnh đã tự chủ được một phần ngân sách và tổ chức thành công nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời, tỉnh cũng đã chủ động trong công tác tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội Đảng bộ các cấp.

Để tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa của đất nước, cũng là năm cuối cùng thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cần tập trung tổ chức thành công ngày lễ lớn, với tinh thần thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và mừng xuân Canh Tý. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiên trì thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ”. Về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ nhiệm vụ trong công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục chính trị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng học tập nghị quyết để làm và vận dụng vào thực tiễn. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết; đánh giá và tổng kết thực tiễn ở địa phương, vì đây là cơ sở để bổ sung cho phù hợp các nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm triển khai các Nghị quyết của Đảng, công tác cán bộ sau Đại hội Đảng các cấp.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]