(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), ngày 15-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), ngày 15-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá).

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quảng Thắng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Các đại biểu dự ngày hội

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Thạch Thành và đông đảo nhân dân thôn Quảng Thắng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Tiết mục văn nghệ do người dân thôn Quảng Thắng biểu diễn.

Đến chung vui với 168 hộ và 722 nhân khẩu ở thôn Quảng Thắng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui mừng trước những kết quả mà thôn Quảng Thắng đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn Quảng Thắng đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Khu dân cư giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá nông thôn mới. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm thường xuyên, hàng năm tổ chức vận động các cá nhân, hộ gia đình, dòng họ đóng góp quỹ khuyến học nhằm biểu dương, khích lệ các cháu trong học tập. Trong năm 2020 xây dựng Quỹ khuyến học thôn đã khen thưởng cho 180 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, trong khu dân cư có 03 dòng họ khuyến học động viên con cháu học hành đỗ đạt và có công việc làm ổn định. Phong trào thể dục thể thao được quan tâm, phát triển các bộ môn: bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi,... duy trì thường xuyên hàng ngày. Trong thôn có 102/168 hộ thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao, đạt 60,7%. 100% số hộ kết nối internet và có tivi. Các gia đình trong thôn đều gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh, trật tự trong thôn được bảo đảm. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chung vui với Nhân dân thôn Quảng Thắng.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc đồng bào các dân tộc Thanh Hóa và Nhân dân thôn Quảng Thắng sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta rất có ý nghĩa, không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, biểu dương, khen thưởng, phát động phong trào thi đua, mà qua đó còn phát huy sức mạnh của toàn dân và còn là diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những kết quả đã đạt được mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung và Nhân dân xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành nói riêng đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, cùng nhau đoản kết vượt qua khó khăn, thách thức, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phối hợp Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Cấp ủy các cấp cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, động viên các tầng lớp nhân thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 và chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm có hiệu quả ở cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh Nhân dân.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, cần tuyên truyền cho Nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình nhất là trong các động giám sát và phản biện xã hội. Lắng nghe và tập hợp ý kiến của Nhân dân để phản ảnh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước hướng Nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư.

Đối với cán bộ và nhân dân xã Thạch Quảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban công tác Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường kinh tế tập thể, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tăng thu nhập cho nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chung tay góp sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp ra.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Nhân dịp này, đồng chí đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Thanh Hoá 800 triệu đồng để xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết;

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà 50 triệu đồng cho quỹ khuyến học thôn Quảng Thắng; tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Quảng Thắng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Quảng Thắng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Thạch Thành

Đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam tặng 5 tỷ đồng để tỉnh Thanh Hóa xây dựng 125 nhà Đại đoàn kết; tặng thôn Quảng Thắng 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]