(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVII được triển khai trong bối cảnh đan xen giữa điều kiện chính trị - xã hội ổn định và nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Song, với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/25 chỉ tiêu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đổi mới và phát triển – vững bước tương lai

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVII được triển khai trong bối cảnh đan xen giữa điều kiện chính trị - xã hội ổn định và nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Song, với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/25 chỉ tiêu.

Đổi mới và phát triển – vững bước tương lai

Một góc thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn. Ảnh: Trần Hằng

Không phải ngẫu nhiên mà thực tiễn được xem là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý của lý luận. Bởi vậy, coi trọng tổng kết thực tiễn sẽ tạo ra những luận cứ khoa học quan trọng, nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là nhiệm vụ được Đảng bộ huyện Triệu Sơn đặc biệt chú trọng trong nhiệm kỳ qua. Và bài học thành công được đúc kết chính là tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, tạo ra cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đoàn kết là sức mạnh

Trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa Triệu Sơn, một diện mạo mới đang định hình. Đó là diện mạo đô thị ngày càng văn minh, cùng đời sống nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo nên bức tranh kinh tế - xã hội phát triển hài hòa, để nhân lên sức sống tươi mới. Thành quả ấy được bắt nguồn từ tiềm lực nội sinh. Song để khơi thông được nguồn lực sẵn có, phải bắt đầu bằng một tư duy đổi mới, một quyết tâm chính trị mạnh mẽ và đặc biệt là cách lựa chọn “những việc cần làm ngay” sát, đúng, phù hợp với tình hình địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật đã tác động tích cực đến diện mạo đô thị huyện Triệu Sơn những năm qua, chính là công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông. Xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất phức tạp, bởi không chỉ liên quan đến quyền lợi của người dân, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chính vì vậy, cương quyết nhưng mềm dẻo và bảo đảm tối đa lợi ích của các bên liên quan, là phương châm hành động được địa phương đề ra và thực hiện triệt để trong công tác này. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, công tác dân vận được triển khai đồng bộ từ huyện xuống đến cơ sở, đến thôn, tổ dân phố, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự giám sát lẫn nhau trong Nhân dân. Nhờ định hướng và cách làm phù hợp, nên trong 8.570 trường hợp vi phạm buộc phải tháo dỡ, giải tỏa, người dân đã tự nguyện tháo dỡ, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Do đó, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Đổi mới và phát triển – vững bước tương lai

Vùng nguyên liệu chè Bình Sơn.

Xác định, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn và có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chủ trương lớn này cũng phù hợp với tình hình địa phương, khi đây là một giải pháp hữu hiệu, nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nắm bắt được tầm quan trọng của nhiệm vụ, huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, sau sắp xếp, địa phương còn 34 đơn vị hành chính, gồm 32 xã và 2 thị trấn; sáp nhập 385 thôn, tổ dân phố thành 254 thôn, tổ dân phố (giảm 131 thôn/tổ dân phố), giảm 34% và vượt mục tiêu tỉnh giao. Đồng thời, sau sáp nhập, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn 1.518 người, giảm 784 người so với trước khi sáp nhập...

Với những con số ấn tượng kể trên, huyện Triệu Sơn là địa phương có số thôn, tổ dân phố giảm sau sáp nhập nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa. Để có được kết quả đó, trước hết cần đến cách làm đúng đắn, phù hợp, lựa chọn được phương án tối ưu và đặc biệt là tìm được tiếng nói đồng thuận của Nhân dân. Bên cạnh đó, một yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả công tác này là nắm bắt được tâm tư của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nếu cán bộ “thông” được chủ trương, thì tất yếu sẽ tạo được sự đồng thuận của người dân và ngược lại”.

Thời gian qua, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tất cả các đảng bộ. Đây cũng đồng thời là nhiệm vụ được huyện Triệu Sơn thực hiện thành công, với nhiều bài học kinh nghiệm quý đã được đúc rút ngay sau đại hội. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành Kế hoạch số 190-KH/HU về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng tiểu ban. Đặc biệt, dấu ấn thành công của đại hội cấp cơ sở, trước hết thể hiện ở công tác chuẩn bị văn kiện, báo cáo chính trị của các đảng bộ, chi bộ. Các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bố cục rõ ràng, số liệu sinh động, sát thực tế và tập trung vào những nét lớn. Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tổng kết toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, việc xác định các mục tiêu, phương hướng đã bám sát tình hình thực tế địa phương. Xác định, công tác nhân sự sẽ quyết định đến thành công của đại hội, do đó, đây là nhiệm vụ được các đảng ủy, chi ủy đặc biệt quan tâm, với một quy trình chặt chẽ, đúng quy định và bám sát quy hoạch đã được xây dựng. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, toàn diện và nhất là nhân sự đại hội được xây dựng bảo đảm các tiêu chuẩn; kết quả bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại đại hội cấp cơ sở đạt tín nhiệm rất cao, bảo đảm số lượng và đúng cơ cấu, đề án được duyệt.

Có thể khẳng định rằng, thành công trong công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông, trong sáp nhập thôn, tổ dân phố, trong chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, là những minh chứng rõ nét về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền huyện Triệu Sơn. Đồng thời, có được sự đồng thuận của người dân trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là thành quả từ sự đoàn kết một lòng, nhằm khơi dậy nguồn lực nội sinh và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng phát triển cho huyện Triệu Sơn.

Đổi mới và phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVII được triển khai trong bối cảnh đan xen giữa điều kiện chính trị - xã hội ổn định và nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Song, với sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/25 chỉ tiêu. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 15,25% (mục tiêu 15,2%) và cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 2,07 điểm phần trăm. Năm 2020, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 17.281,7 tỷ đồng, gấp 2,03 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giảm từ 23,8% năm 2015 xuống còn 14,4% năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng từ 43,1% lên 49,8%; dịch vụ tăng từ 33,1% lên 35,8% (mục tiêu là 16,9 - 49,7 - 33,4). Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2020 ước đạt 42,6 triệu đồng, vượt mục tiêu (42 triệu đồng), gấp 2,12 lần năm 2015. Công tác thu hút đầu tư có nhiều đổi mới, trong 5 năm, thu hút trên 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư đạt khá, tổng vốn huy động trong 5 năm ước đạt 9.681 tỷ đồng, vượt mục tiêu (8.000 tỷ đồng), riêng năm 2020 ước đạt 2.200 tỷ đồng...

Đổi mới và phát triển – vững bước tương lai

Các tân binh Triệu Sơn chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và đạt kết quả quan trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền; hoạt động tư pháp được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, mang lại kết quả thiết thực. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần tạo đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và cấp ủy cơ sở được đổi mới...

Để có được những thành quả ấn tượng kể trên, thì việc lựa chọn đúng khâu đột phá phát triển được xem là nhân tố quyết định. Dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Triệu Sơn đã lựa chọn 4 khâu đột phá để tập trung nguồn lực phát triển. Xác định, nguồn lực con người là nhân tố cơ bản nhất, thời gian qua, địa phương đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Qua đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được chuẩn hóa; tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên, chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến, sát hợp với yêu cầu thực tế; công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Cùng với nhân lực, thì phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển đô thị, cũng là một khâu đột phá quan trọng. Song song với chương trình phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới được xem là “xương sống” cho nền kinh tế. Ngoài ra, chương trình đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế đạt nhiều kết quả khả quan...

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường phát triển, đánh mốc son ghi dấu sự trưởng thành của Đảng bộ huyện Triệu Sơn. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 khép lại với những thành tựu và sự kiện trọng đại làm phấn chấn lòng người. Dấu ấn 5 năm qua là động lực để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện vững tin bước vào chặng đường phát triển mới.

Vững bước tương lai

Từ tổng kết thành công trong thực tiễn, với những thành quả phát triển toàn diện trong giai đoạn 2015 – 2020, đã tạo ra tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền huyện Triệu Sơn tiếp tục đề ra các chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025. Quá trình xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý, nhằm thu hút và tập trung trí tuệ của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, thảo luận, tìm ra đường hướng phát triển phù hợp, sát đúng với điều kiện của địa phương và bối cảnh mới. Qua đó, Triệu Sơn được đánh giá là một trong những địa phương chuẩn bị báo cáo công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm và đạt chất lượng cao cả về nội dung lẫn hình thức. Mục tiêu xuyên suốt được địa phương xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

Đổi mới và phát triển – vững bước tương lai

Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng tại xã Minh Sơn.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Triệu Sơn quyết tâm hoàn thành thắng lợi 28 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, với 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Cụ thể, về kinh tế: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 16,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ở mức 122 nghìn tấn; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt 20.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 20%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025 đạt 98%... Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 80% trở lên; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025 đạt 100% (tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí nâng cao là 30%); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân hàng năm từ 2% trở lên; tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 đạt 26% trở lên...

Để hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, huyện Triệu Sơn sẽ tập trung vào 4 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, lựa chọn 2 khâu đột phá là: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: Đến năm 2025, trên 80% số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 100% các dự án đầu tư được ký cam kết về giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ đã cam kết; tổng huy động vốn đầu tư trong 5 năm đạt 20.000 tỷ đồng (đầu tư trực tiếp trên 6.000 tỷ đồng). Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách, tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thiết chế văn hóa cấp huyện, y tế, giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

...

Ấn tượng về Triệu Sơn hôm nay là nhịp lao động sản xuất hăng say từ đồng ruộng đến nhà máy. Là những công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống được đầu tư đồng bộ và ngày càng hiện đại. Là diện mạo đô thị ngày càng văn minh và tiệm cận đến những thang bậc phát triển cao hơn. Là diện mạo nông thôn mới khang trang và giàu bản sắc. Là mức độ hài lòng của người dân đối với cuộc sống mới ngày càng nhân lên. Và, đó là sức sống mới, niềm tin mới... Với truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, cùng với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Sơn nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Từ đó, tạo ra nguồn xung lực to lớn và mạnh mẽ, thôi thúc mảnh đất mà từ ngàn năm trước từng rúng động bởi tiếng cồng xung trận của nữ tướng Triệu Thị Trinh, sẽ càng thêm vững tin bước vào tương lai phát triển mới, đầy rạng rỡ và rất đỗi tự hào!

Lê Kim Chất

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn


Lê Kim Chất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]