(Baothanhhoa.vn) - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT) có vai trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (GDCTTT) có vai trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B24, K68.B53 tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Hoài Linh

Chính vì thế, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới”, những năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác GDCTTT. Qua đó, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho CB, ĐV, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tỉnh đã duy trì nền nếp việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai các chủ trương, nghị quyết trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức hằng năm. Trong đó, xác định rõ nội dung đối với từng đối tượng; giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thời gian để CB, ĐV được tham gia đầy đủ nội dung, chương trình khi tham gia các lớp học; tăng cường quản lý việc học tập của CB, ĐV. Các cấp ủy đảng cũng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong việc cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho CB, ĐV, nhất là trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên kết hợp giao ban công tác tư tưởng được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hàng tháng.

Các cấp ủy triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng qua việc tập huấn, tuyên truyền định hướng, thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến CB, ĐV ở cơ sở. Đồng thời, mỗi CB, ĐV cũng phát huy vai trò là một báo cáo viên, tuyên truyền viên vận động quần chúng và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào các nội dung mà tỉnh, địa phương đang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc nắm bắt thông tin, định hướng dư luận cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, như: Thực hiện tốt việc đối thoại, thông tin 2 chiều trong hệ thống chính trị; tổ chức giao ban hàng quý và trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ thôn, bản, khu phố trong việc giải quyết những vấn đề chung của địa phương và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các địa phương đã triển khai nghiêm túc quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên đối thoại với CB, ĐV, nhân dân. Cụ thể là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại định kỳ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 2 lần/năm ở cấp xã; ít nhất 1 lần/năm đối với cấp tỉnh, cấp huyện. Việc đối thoại đột xuất được thực hiện trong trường hợp phát sinh các vấn đề cần được giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị đã được các đồng chí lãnh đạo các cấp, cơ quan chức năng tiếp thu trả lời trực tiếp và có báo cáo trả lời tại hội nghị. Chính vì vậy, tình hình tư tưởng chính trị của CB, ĐV và nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền.

Đặc biệt, để công tác GDCTTT cho CB, ĐV ngày càng được nâng cao, ngày 21-7-2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCTTT, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau 5 năm triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả công tác GDCTTT trong từng cơ quan, đơn vị được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong CB, ĐV được coi trọng. Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức cửa quyền, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, gây phiền hà trong thi hành công vụ ít xảy ra. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác GDCTTT trong CB, ĐV, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ lý tưởng cho CB, ĐV, hăng hái, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và xây dựng đời sống. Chỉ tính trong năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã cử 219 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 44 cán bộ học hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị, hơn 3.700 học viên trung cấp lý luận chính trị. Cùng với đó, hơn 24.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm. Riêng Trường Chính trị tỉnh, năm 2018 đã mở được 144 lớp, với trên 14.000 học viên.

Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GDCTTT với phương châm “vừa xây, vừa chống”, lấy xây làm chính; phát huy truyền thống anh hùng và những phẩm chất tốt đẹp của quê hương và con người xứ Thanh, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, tạo sự đồng thuận để xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá vào năm 2020 đến năm 2030, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hoàng Ngọc Bình (Trường Chính trị tỉnh) {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]