(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ngành đã bày tỏ quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống bằng những giải pháp cụ thể.

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Ngày 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một số đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ngành đã bày tỏ quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống bằng những giải pháp cụ thể.

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa. (Ảnh: Quốc Hương)

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định: Tất cả vì lợi ích của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, đưa Nhân dân trở thành trung tâm của Nghị quyết

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Cùng với các điểm cầu trực tuyến của cả nước nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hơn 10.000 lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đã tham dự nghiêm túc, nhằm tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đây là cơ sở, tiền đề để triển khai thực hiện Nghị quyết đúng đắn và hiệu quả.

Để sớm đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt kết quả cao, huyện Yên Định xác định:

Thứ nhất, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đặc biệt cụ thể hóa 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII để vận dụng trong triển khai thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI đã đề ra.

Thứ ba, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó chú trọng các nội dung gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của huyện, như: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM; phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, ưu tiên những ngành có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị tăng cao; đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch và phát triển đô thị, thu hút tối đa và sử dụng các nguồn lực; củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, doanh nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người Yên Định phấn đấu đến 2025 sẽ trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh góp phần đưa Thanh Hóa trở thành trở thành nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước – một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ năm, chỉ đạo, theo dõi, nắm chắc, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giải quyết bức xúc từ cơ sở; Nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các đối tượng phản động, cực đoan lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện. Trên cơ sở đó, tiếp tục điều chỉnh, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Đặc biệt, tập trung vào điểm nhấn của Nghị quyết Đại hội lần này là tất cả vì lợi ích của Nhân dân, phục vụ Nhân dân, đưa Nhân dân trở thành trung tâm của Nghị quyết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là “mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GTVT: Ngành GTVT Thanh Hóa sẽ đi trước mở đường, góp phần thực hiện thắng lợi nghiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với lãnh đạo sở đã tổ chức triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy, các Đảng bộ chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở tham gia học tập trực tuyến các chuyên đề của nghị quyết. Sau hội nghị, Sở GTVT sẽ xây dựng Kế hoạch triển khai nghị quyết đến 100% đảng viên, công chức, viên chức, lao động của ngành và tổ chức viết bài thu hoạch.

Gắn việc triển khai nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ của ngành, Sở GTVT Thanh Hoá sẽ tập trung tham mưu cho UBND tỉnh huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, có tính kết nối cao giữa các vùng kinh tế trong tỉnh.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng kinh tế; sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành hàng loạt dự án quan trọng như: tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; đường nối từ trung tâm TP Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân và các huyện phía Tây của tỉnh; đầu tư hoàn thành các cảng tổng hợp và container tại Cảng Nghi Sơn; triển khai dự án nạo vét luồng ra, vào Cảng nước sâu Nghi Sơn; nâng cấp, mở rộng Cảng Lễ Môn và xây dựng mới một số cảng…

Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với Bộ GTVT và các bộ, ngành Trung ương có liên quan sớm đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam; nâng cấp và mở rộng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Thanh Hóa với các tỉnh Tây Bắc, nước bạn Lào; đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân thành Cảng hàng không Quốc tế; nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn…

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển dịch vụ logistics trở thành đột phá trong phát triển KT – XH tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, ngành GTVT Thanh Hóa sẽ là lĩnh vực đi trước mở đường góp phần thực hiện thắng lợi nghiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh cũng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Bám sát kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 để cụ thể hóa thành các đề án, dự án

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những khâu đột phá mà nghị quyết đề ra có đề cập đến vấn đề phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Đối với nhiệm vụ này, Sở TT&TT Thanh Hoá sẽ bám sát Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ TT&TT, từ đó cụ thể hóa thành các đề án, dự án, công việc rõ thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Thời gian qua, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-UBND về Tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thanh Hoá là một trong những tỉnh nằm trong top đầu của cả nước triển khai hiệu quả xử lý văn bản trên môi trường điện tử và chữ ký số.

Ngoài ra, sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 31 điểm cầu của tỉnh, góp phần triển khai nhiệm vụ nhanh chóng, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Sở đã nghiên cứu, áp dụng và lựa chọn giải pháp hội nghị trực tuyến trên nền tảng mã nguồn mở Jitsi đảm bảo các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng. Đồng thời có thể tổ chức họp, kết nối với người dự mọi lúc mọi nơi thông qua nhiều thiết bị, trình duyệt khác nhau.

Thời gian tới, sở sẽ tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân và doanh nghiệp, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện các nhóm mục tiêu khác.

Đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn: Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị du lịch theo hướng thông minh, đồng bộ, hiện đại

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do Ban Bí thư Trung ương tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của thành phố Sầm Sơn là đô thị du lịch biển, trung tâm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ sớm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch, đề án… và tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt và hiệu quả, nhất là đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào du lịch, phát triển hạ tầng đô thị du lịch theo hướng thông minh, đồng bộ, hiện đại; đa dạng hóa và không ngừng làm mới các sản phẩm du lịch; liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo ra sản phẩm du lịch mang tính liên kết vùng, miền; đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài; phát triển hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin…

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa các vùng, miền, văn hóa nhân loại, xây dựng hình ảnh người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè và du khách; phấn đấu đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện và đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nhận diện rõ những cơ hội, thách thức để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tổ chức tốt các hội nghị học tập nghị quyết, yêu cầu đảng viên học tập đầy đủ và viết bài thu hoạch sau khi học tập nghị quyết; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó Báo cáo Chính trị là trung tâm.

Nhận diện rõ những cơ hội thách thức để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình hành động của các tổ chức cơ sở đảng cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Rà soát, bổ sung những nội dung mới và bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đại hội Đảng bộ chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian hoàn thành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể và cá nhân.

Các cấp ủy chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên cụ thể hóa chương trình hành động thành chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện nghiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng.

Làm tốt việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đưa nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết và thực hiện Nghị quyết là một tiêu chí đánh giá, xếp loại, thi đua của tập thể và cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Thú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, hiện đại

Đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã khẩn trương, kịp thời, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành hành động cách mạng trong toàn Đảng bộ. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời, dựa trên điều kiện tình hình cụ thể trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong giai đoạn này là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh cách mạng, chính quy, hiện đại ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và của tỉnh.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; xử lý 100% tin không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu các loại tội phạm từ 3-5% so với năm 2020; 100% địa bàn không trồng cây có chứa chất ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung đã được đề ra. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, có sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhóm phóng viên XDĐ - NC

Tin liên quan:

Nhóm phóng viên XDĐ - NC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]