(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 -2-92019), sáng 30-8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 -2-92019), sáng 30-8, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa đã kính dâng lên Bác những bông hoa tươi, những nén hương thơm để tưởng nhớ và tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc tới Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong mỗi thời kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Từ một tỉnh thường xuyên nhận trợ cấp của Trung ương, nhưng với ý chí quyết tâm, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ đã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đến nay thế và lực của tỉnh đã lớn mạnh hơn, diện mạo của tỉnh có sự đổi mới rõ nét, với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng dương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh và về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân, có nhiều các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu với những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa trong việc học và làm theo Bác.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến ghi vào sổ vàng truyền thống tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, TPThanh Hóa.

Trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã ghi vào sổ vàng truyền thống với dòng chữ: 50 năm đã qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào thế giới của người hiền- Đảng bộ, và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng và những lời dạy của Người với Thanh Hóa. Trong giai đoạn tới, Thanh Hóa đang có nhiều thời cơ và vận hội mới, càng nhớ Bác, càng quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa Di chúc và những mong muốn của Người với Thanh Hóa. Quyết đưa tỉnh Thanh nhanh chóng trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đến dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu của tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]