(Baothanhhoa.vn) - Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra ngày 19-11, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị về việc hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 diễn ra ngày 19-11, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị về việc hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày tờ trình của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong đó nêu rõ: Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 16-10-2019, được Chủ tịch ƯUBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3033/QĐ- UBND ngày 10-8-2021; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3813/QĐ-UBND ngày 30-9-2021. Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện các công việc khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, rà phá bom mìn, vật nổ và giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 15/TT-BXD ngày 15-12-2021 của Bộ Xây dựng: Đô thị, khu dân cư tập trung mới phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lỷ nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa để tổ chức đấu nối thu gom và vận chuyển nước thải, đáp ứng nhu cầu thoát nước trong khu vực, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định, theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt thì các lô đất ở thuộc TĐC-95, 96 phía đường Đông Tây 1, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn chưa có đường giao thông tiếp cận (do theo quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt thì tuyến đường Đông Tây 1, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đi qua lô TĐC-95, 96 không còn phù hợp, được quy hoạch là đất vỉa hè, đất ở); đồng thời, hiện nay quy định về định mức, tính toán xác định chi phí đầu tư, công bố giá nguyên vật liệu, định mức nhân công, ca máy thiết bị trên địa bàn tỉnh có thay đổi so với thời điểm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Do đó, chủ đầu tư đề nghị bổ sung một số hạng mục công trình vào dự án, cập nhật lại tổng mức đầu tư dự án, dẫn đến thay đổi một số nội dung của chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 16-10-2019. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và phù hợp.

Nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án gồm: Điều chỉnh tên dự án từ “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” thành “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. Điều chỉnh tên chủ đầu tư từ “UBND huyện Tĩnh Gia” thành “UBND thị xã Nghi Sơn”. Điều chỉnh địa điểm đầu tư từ “tại xã Xuân Lâm và xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” thành “Tại phường Xuân Lâm, Hải Bĩnh và Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

Điều chỉnh quy mô đầu tư từ “Đầu tư xây lắp mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh,...) khu tái định cư xã Hải Hà tại địa bàn 02 xã Xuân Lâm và Hải Bình, huyện Tĩnh Gia với quy mô diện tích khoảng 63,2 ha” thành “Đầu tư xây lắp mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, đường ống thu gom, trạm xử lý nước thải,...) khu tái định cư xã Hải Hà tại địa bàn 03 phường Xuân Lâm, Hải Bình và Bĩnh Minh, thị xã Nghi Sơn với quy mô diện tích khoảng 64,5 ha”.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ “Khoảng 780 tỷ đồng” thành “Không quá 972 tỷ đồng”.

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư từ “Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư các hộ dân và các nguồn huy động họp pháp khác” thành “Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư các hộ dân, nguồn rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác”. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Không quá 05 năm (2019 - 2023)” thành “Năm 2021 - 2024 ”.

Nội dung chi tiết tại đây.

to trinh hai ha.pdf

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]