(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 20-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Gần 3 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; hằng năm đều có liên hệ đánh giá mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở đó có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc nên đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân hàng năm ước đạt 11%, thấp hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (12%), nhưng gấp 1,36 lần bình quân giai đoạn 2011-2015 và gấp 1,6 lần bình quân cả nước. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,6% năm (công nghiệp tăng 12,8%, xây dựng tăng 12,3%); dịch vụ tăng 9,5 %; thuế sản phẩm tăng 32,5%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực; tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh; nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đã và đang hình thành mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thu được đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển luôn đạt mức cao; nhiều dự án quy mô lớn đã khởi công xây dựng và hoàn thành, đặc biệt là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành chính thức, có sản phẩm thương mại, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; trong 3 năm (2016-2018) tỉnh Thanh Hóa đạt 11 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (5 huy chương vàng, 4 huy chương Bạc, 2 huy chương đồng), có 207 trường được công nhận đạt chuẩn. Thể thao thành tích cao giữ vững vị trí top đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo. Quốc phòng - An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Công tác tổ chức cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, đến nay có 22/27 huyện, thị xã, thành phố và 421/635 xã, phường, thị trấn đã bố trí 1 trong 3 chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng được đổi mới theo hướng cụ thể, bám sát thực tiễn, quyết liệt, đột phá, nhưng đảm bảo đúng các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, đề cao vai trò của tập thể, trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cũng đã thẳng thắn nêu lên những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, nêu lên mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết, trong đó có nhóm chỉ tiêu dự báo vượt đạt kết hoạch có 8 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo hoàn thành kết hoạch có 15 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu dự báo phải nỗ lực, phấn đấu rất cao mới có thể đạt được là 3 chỉ tiêu. Báo cáo cũng đã đề ra nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XVIII cần phải tiếp tục thực hiện và nhóm nhiệm vụ, giải pháp mới, nhằm tạo sự đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2018; định hướng nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt kết quả toàn diện và có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu có triên vọng hoàn thành, vượt mức kế hoạch cả năm. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; mặc dù gặp nhiều tác động bất lợi nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trường khá; sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn duy trì trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa lĩnh vực y tế được đẩy mạnh; đã kịp thời triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Trong số 26/27 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá), dự kiến có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 1 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch, đó là tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về định hướng kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 20% trở lên, thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.520 USD, tổng huy động vốn đầu tư phát triển khoảng 110.500 tỷ đồng, thêm 1 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 16,7%, thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên, giải quyết việc làm cho 68.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%/ năm trở lên…Phấn đấu đạt 70 % xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn về an an ninh trật tự. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp 6.000 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 45%.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao chất lượng, nội dung hai báo cáo đã đánh giá, phân tích khá toàn diện về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; số liệu được tính toán cụ thể, khách quan tạo nên bức tranh toàn cảnh về việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực và nêu lên một số mặt hạn chế mà báo cáo chưa đề cập đến. Đồng thời, đề nghị những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, trong đó, cần có giải pháp căn cơ để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu hút doanh nghiệp vào sản xuất nông nghiệp tạo ra mặt hàng có lợi thế đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Cần có chính sách tạo sức hấp dẫn, sức hút cho doanh nghiệp vào nông thôn tạo sức lan tỏa rộng. Cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đề nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu chỉ đạo sở, ngành chức năng lắp đặt các máy quan trắc về môi trường; tăng cường kiểm tra khai thác khoáng sản. Cần làm rõ, quy trách nhiệm đối với ngành, cơ quan, đơn vị để tình trạng PCI đạt thấp. Quan tâm tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, giải quyết vấn đề dư ứng trong xây dựng cơ bản, tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và tham mưu công việc cho người đứng đầu. Nâng cao nhận thức về kiến thức nhiệm vụ quốc phòng - an ninh góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2018; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao chất lượng, nội dung và những chỉ tiêu trong báo cáo được nêu rõ ràng, thuyết phục. Đồng chí khẳng định: Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ kế hoạch, lộ trình, phương châm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết cho từng năm cụ thể, trong đó, năm 2016, tập trung hoàn chỉnh thể chế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; từ năm 2017 trở đi, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết. 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá được tập trung thực hiện. Do vậy, sau nửa nhiệm kỳ, trên từng lĩnh vực kinh tế và văn hóa, xã hội đều có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiến bộ rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Hệ thống thể chế về công tác cán bộ dù khó nhưng đã được xây dựng rõ ràng, minh bạch, có nhiều sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy cần rà lại toàn bộ hệ thống, tính toán toàn diện, chuẩn xác, phản ánh đúng tình hình thực tế của tỉnh để thấy rõ những kết quả đã làm được. Nghiên cứu đến giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa thêm vào báo cáo những kết quả như: Việc ứng dụng công nghệ cao, công tác giảm nghèo nhanh bền vững, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng. Công tác tuyên truyền khơi dậy được lòng tự hào của người dân Thanh Hóa. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được triển khai nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường...

Về giải pháp thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần có giải pháp mạnh trong việc thực hiện nhóm nhiệm vụ giải pháp mới; quan tâm đấu mối nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện triển khai đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Tổng kho xăng dầu, Nhiệt điện Nghi Sơn II, các dự án đã và đang triển khai; tổ chức triển khai làm đường cao tốc, đường ven biển tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Tiếp tục lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tập trung cao huy động các nguồn lực cho phát triển, phê duyệt quy hoạch Thanh Hóa tầm nhìn từ năm 2030 đến năm 2040. Thực hiện cải thiện PCI; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong nước, ngoài nước, tăng thu ngân sách, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; tích cực đấu mối, tranh thủ nguồn lực từ Trung ương và nguồn lực xã hội của nhân dân cho đầu tư phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường hoạt động văn hóa, thông tin và chuẩn bị hạ tầng thích ứng công nghệ 4.0; bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ các doanh nghiệp đầu tư vào Thanh Hóa; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa, khơi dậy tinh thần tự hào người Thanh Hóa. Về công tác cán bộ, cần triển khai thực hiện tinh giản cán bộ cơ sở, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho khóa tới thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”. Phải tiếp tục tạo điều kiện cho những cán bộ nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc, có môi trường cống hiến năng lực, trình độ góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Cương quyết kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ có những vi phạm về vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2018; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với những nội dung trong báo cáo, đồng thời đề nghị những hạn chế yếu kém đã chỉ ra cần phải có biện pháp khắc phục bằng được, có kết quả chuyển biến rõ nét.

Đối với định hướng 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần xây dựng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 2.500 USD trở lên, huy động nguồn vốn cho phát triển cần tính toán lại đưa lên 120.000 tỷ đồng. Cùng với đó có biện pháp tập trung giải quyết thủ tục hành chính, khẩn trương thực hiện các dự án. Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm, đồng thời quan tâm đến chất lượng doanh nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa.

Về những giải pháp, định hướng năm 2019 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất và đề nghị có kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi ngay từ những ngày tháng đầu năm 2019.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đề án và dự thảo Nghị quyết về phát triển huyện Ngọc Lặc đến năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chuẩn bị lại nghị quyết theo hướng đánh giá vai trò của huyện, sự quan tâm của tỉnh, toát lên tầm vóc của huyện Ngọc Lặc. Huyện Ngọc Lặc xác định tiềm năng thế mạnh để có hướng phát triển theo mục tiêu trở thành một trong những huyện top đầu khu vực miền núi; phấn đấu trở thành huyện khá của tỉnh. Từ đó có hướng mục tiêu cụ thể phát triển Ngọc Lặc trở thành đô thị phía Tây của tỉnh.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]