(Baothanhhoa.vn) - Xác định chi bộ khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và nhân dân, thời gian qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ Thọ Xuân thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mỗi đảng viên và nhân dân, thời gian qua, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đảng bộ Thọ Xuân thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Huyện ủy Thọ Xuân biểu dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng được Đảng ủy xã Xuân Thiên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thiên cho biết: Nhờ làm tốt việc quán triệt thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân và công tác chỉ đạo của Đảng ủy xã Xuân Thiên, nên sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã, nhất là ở khu vực nông thôn ngày càng đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt. Cụ thể: Trước khi sinh hoạt, các chi ủy đều tiến hành họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt; các chi bộ đều coi trọng đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương, trên cơ sở bám sát vào tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Tỉnh ủy Thanh Hóa và của Huyện ủy Thọ Xuân để thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tình hình trong tỉnh, trong huyện. Nhờ phát huy tốt dân chủ trong thảo luận, nên đã khơi dậy và phát huy được trí tuệ của đảng viên trong chuẩn bị và phát biểu ý kiến, thảo luận về một số vấn đề nổi lên trên địa bàn dân cư. Nhiều chi bộ dân cư nông thôn đã ra được nghị quyết đúng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chi hội đoàn thể trên địa bàn thôn và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mọi mặt ở địa phương. Để nắm chắc tình hình ở địa phương, đảng ủy đã chỉ đạo các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thôn, hàng tháng về dự sinh hoạt qua đó, kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội ở đơn vị.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Hiện nay toàn huyện có 274 chi bộ thôn, khu phố. Phần lớn bí thư chi bộ thôn, khu phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung làm tốt việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẳng định được vai trò của mình trong việc tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Bên cạnh đó, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Đến nay, 41/41 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Việc thực hiện phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ huyện về dự sinh hoạt ở chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, nhiều cấp ủy cơ sở, chi bộ đã chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt đạt chất lượng tốt, đã phát huy trí tuệ và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên tham gia xây dựng nghị quyết. Hiệu quả nhất trong phân công cán bộ về sinh hoạt đã thu hẹp được khoảng cách giữa đảng bộ huyện và các chi bộ nông thôn, tạo mối đoàn kết từ huyện đến cơ sở, sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở, hiểu sâu nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó, phục vụ tốt công tác chỉ đạo chung trong toàn huyện cũng như từng địa phương. Đồng thời, qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ có chủ trương đúng trong việc tạo điều kiện giúp đỡ cơ sở phát triển. Khi thực hiện chủ trương phân công cán bộ về sinh hoạt chi bộ nông thôn, còn giúp cho cán bộ, đảng viên ở cấp huyện hiểu sâu và nắm tình hình cơ sở kịp thời, chắc chắn, tạo điều kiện cho cán bộ huyện gần với cán bộ, đảng viên ở cơ sở, với quần chúng nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được phân công về sinh hoạt cơ sở, ngoài việc nắm bắt tình hình cơ sở, còn đảm nhiệm vai trò tuyên truyền phổ biến trực tiếp, kịp thời tới mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở về nội dung những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như những nghị quyết, quyết định của tỉnh; kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm mà Huyện ủy, UBND huyện đề ra cần phải tập trung chỉ đạo và thực hiện. Chính điều đó, đã giúp cho các cấp ủy đảng cơ sở nắm được thông tin chiều xuống và ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đối với cơ sở, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh ngay tại cơ sở, giảm được những vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Mặt khác đã tạo nên sự đổi mới phương pháp chỉ đạo ở cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân các đồng chí cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Thông qua việc phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy về sinh hoạt với chi bộ nông thôn còn giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở có điều kiện để trực tiếp bày tỏ ý kiến, kiến nghị, thắc mắc nảy sinh ở cơ sở tới cán bộ cấp huyện; đồng thời những ý kiến, kiến nghị đó sẽ được cán bộ huyện trực tiếp giải thích làm rõ hoặc giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, giữ vững tình hình an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài Và Ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]