(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Nhận thức việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Đảng bộ thị xã Nghi Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND phường Tân Dân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi TCCSĐ và cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, có đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,“Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ để phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, dân chủ, khách quan, có kế thừa và phát triển. Quy hoạch cán bộ từ thị xã đến cơ sở được xây dựng, rà soát, bổ sung đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy trình. Giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã phối hợp mở 7 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 620 học viên; 4 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 263 học viên; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho 203 học viên; 1 lớp nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thị xã cho 73 học viên; cử 21 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban cấp thị xã tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị... 5 năm qua (2015-2020), thị xã Nghi Sơn đã điều động, luân chuyển 30 đồng chí; trong đó luân chuyển từ thị xã về xã, phường 6 đồng chí, luân chuyển ngang giữa các xã 12 đồng chí; điều động từ xã lên thị xã 1 đồng chí; điều động, luân chuyển giữa các phòng, ban, đoàn thể cấp thị xã là 11 đồng chí. Cán bộ được điều động, luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả.

Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thị ủy triển khai nhiều giải pháp, như: chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên giao ban với bí thư chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ bí thư chi bộ. Cấp ủy cơ sở phân công các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy trực tiếp theo dõi hoạt động của các chi bộ, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảng viên nắm chắc tình hình các chi bộ cơ sở, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn để xây dựng phương án chỉ đạo, giải quyết, tạo sự ổn định ngay từ cơ sở. Đối với mỗi kỳ sinh hoạt, công tác chuẩn bị của cấp ủy phải chu đáo, xây dựng chương trình cụ thể, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã phát huy trí tuệ của đảng viên qua bầu không khí dân chủ, hiểu biết lẫn nhau, qua đó, củng cố niềm tin của đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là những tấm gương sáng để quần chúng học tập, noi theo.

Thời gian tới, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; kịp thời biểu dương, khen thưởng đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm...

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh


Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]