(Baothanhhoa.vn) - Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ thị trấn Thường Xuân đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ thị trấn Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo

Đảng bộ thị trấn Thường Xuân nâng cao năng lực lãnh đạo

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Thường Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ thị trấn Thường Xuân đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Cầm Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Xuân, cho biết: Đảng bộ thị trấn Thường Xuân hiện nay có 19 chi bộ với 680 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ thôn, bản, khu phố, 6 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ công an. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Với quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể hàng ngày, nhất là tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng bộ thị trấn đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Bám sát Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, đảng ủy thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, cũng như căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn những nội dung được đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề. Tổ chức phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, giám sát và dự sinh hoạt với các chi bộ.

Xác định công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, đảng ủy thị trấn thực hiện nghiêm công tác đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Trên cơ sở tiêu chuẩn về xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, đảng ủy lãnh đạo tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng cán bộ ở các đơn vị. Thực hiện các quy trình bổ sung, kiện toàn đối với các chức danh trong đảng ủy, UBND thị trấn như: Phó bí thư đảng ủy; chủ tịch UBND; chủ tịch ủy ban MTTQ; chủ tịch hội nông dân; bí thư đoàn thanh niên... Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ban chấp hành đảng bộ thị trấn đã chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy cán bộ, kiện toàn cấp ủy chi bộ theo nhiệm kỳ, củng cố kiện toàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ cấu đại biểu HĐND theo hướng đảm bảo ở các lĩnh vực, độ tuổi, dân tộc; hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án số 02–ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát hiện đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng ủy thị trấn cũng đã xây dựng quy chế làm việc, chương trình toàn khóa của cấp ủy, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tập trung; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nói đi đôi với làm, không bao biện làm thay, tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu. Kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo với kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ đã có 15 cuộc kiểm tra với các nội dung: Kiểm tra về phòng chống tham nhũng, lãng phí và lãnh đạo, chỉ đạo ở các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, quản lý đảng viên, sinh hoạt của các chi bộ và việc đóng góp xã hội hóa tại các trường học, kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, kiểm tra việc ban hành chỉ thị, nghị quyết và thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh các vi phạm.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Thường Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn kiểm tra với chống tham nhũng, tiêu cực ngay tại cơ sở.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]