(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Yên Định phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh

Đảng bộ huyện Yên Định phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh

Mô hình sản xuất dưa vàng trong nhà lưới công nghệ cao của hộ ông Phạm Viết Ninh, xã Yên Lâm đạt giá trị thu nhập cao.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đặc biệt là với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đồng sức, đồng lòng sáng tạo, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương đưa huyện Yên Định phát triển mạnh mẽ và là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh và của khu vực Bắc Trung bộ.

Nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020 là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, có 28/31 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Thể hiện rõ nhất là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 18,7%, vượt mục tiêu đại hội và đứng thứ 3 trong số các huyện có tốc độ tăng trưởng cao của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 34,84% năm 2015 xuống còn 26,41% năm 2020, nhưng ngành nông nghiệp của huyện vẫn trong tốp dẫn đầu của tỉnh về phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản phẩm trên một héc-ta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2020 ước đạt 150,3 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội (150 triệu đồng), gấp 1,25 lần năm 2015. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp, quy mô lớn. Sản xuất công nghiệp phát triển đột phá cả về quy mô và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Yên Định là một trong những đơn vị dẫn đầu về thu hút đầu tư với 58 dự án (6 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đạt trên 3.800 tỷ đồng, nâng tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong giai đoạn ước đạt 9.222 tỷ đồng, vượt 7,86% mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,85 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội (42,56 triệu đồng), gấp 1,93 lần năm 2015, đứng thứ 7 toàn tỉnh. Thu ngân sách Nhà nước hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định và đã tập trung ưu tiên chi đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội. Kế thừa những thành quả của chương trình xây dựng NTM những năm qua, huyện Yên Định tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2020, huyện có xã Định Tân và Định Long đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đều đạt từ 10 đến 12 tiêu chí.

Đảng bộ huyện Yên Định phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh

Một góc làng du lịch Yên Trung, xã Yên Trung. Ảnh: Lê Hà

Văn hóa - xã hội phát triển sâu rộng, đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm và tu bổ từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa với 247 tỉ đồng cho 14 di tích. Các lễ hội truyền thống được khôi phục góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê hương, lễ hội trò Chiềng đã được công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Giáo dục - đào tạo có bước phát triển toàn diện, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn luôn đứng tốp đầu của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được tăng cường. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Yên Định còn làm tốt công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp không ngừng củng cố hệ thống chính trị, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả tích cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) đã làm tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hằng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều tiến bộ. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. UBND các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Các chương trình trọng tâm, khâu đột phá được triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, huyện đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế (trong đó phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 20,05% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 79 triệu đồng trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 15.000 tỷ đồng trở lên; thu ngân sách hằng năm tăng 12% trở lên; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 27%); 10 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội (trong đó tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động đến năm 2025 đạt 23%; 100% trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025; bình quân hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1% (theo chuẩn giai đoạn 2021–2025)); 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng (gồm: kết nạp 500 đảng viên trở lên và tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên) các chỉ tiêu trên đều vượt so với chỉ tiêu mặt bằng chung của tỉnh. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ. Huyện cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm, gồm: phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và 3 khâu đột phá: huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo hướng hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra và đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu toàn tỉnh, huyện Yên Định đề ra các giải pháp quan trọng để thực hiện các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, từng chương trình trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, đối với lĩnh vực kinh tế, huyện tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó xác định rõ lộ trình, bước đi và các giải pháp phù hợp để thực hiện, tạo sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn kết với quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch xây NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư và quản lý thực hiện theo quy hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh sớm cập nhật đưa quy hoạch xây dựng vùng huyện vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để gắn kết với chiến lược phát triển chung cả tỉnh. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt chú trọng kết nối các tuyến giao thông trọng điểm với các vùng trọng điểm kinh tế để tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Là huyện dẫn đầu tỉnh về sản xuất nông nghiệp trong nhiều nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Yên Định tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao nhằm tạo ra giá trị hàng hóa lớn, hàng hóa xuất khẩu; ưu tiên mở rộng diện tích những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có thị trường rộng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất bền vững và xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Để đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng - đây cũng là một trong 3 chương trình trọng tâm của huyện nên giải pháp quan trọng huyện hướng đến là thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và môi trường đầu tư thông thoáng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời, tích cực duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển để tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nông thôn, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đầu tư công, ưu tiên sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, như “vốn mồi” để tạo tiền đề khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Có lộ trình xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn. Quan tâm phát triển ngành dịch vụ thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, viễn thông gắn với xây dựng và phát triển đô thị.

Xác định phát triển văn hóa - xã hội là nền tảng, động lực cho sự phát triển chung, huyện Yên Định chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, thực hiện tốt an sinh xã hội, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy tốt giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống, trò diễn dân gian mang đậm bản sắc của vùng đất và con người Yên Định. Quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo, theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện, ưu tiên giáo dục mũi nhọn. Chú trọng nâng cao sức khỏe Nhân dân cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống.

Công tác quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính.

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Yên Định tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tăng cường nhận diện sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên (theo 27 biểu hiện) để triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao và khắc phục hạn chế, khuyết điểm và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước của tổ chức, cá nhân. Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị đến tận cơ sở gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp vững về chuyên môn, có tâm huyết, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền. Tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các đảng bộ, chi bộ và các cấp ủy đảng. Đổi mới hoạt động của HĐND và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND các cấp. Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng, quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh.

Cùng với các giải pháp trên, giải pháp căn bản nhất là Đảng bộ huyện Yên Định tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giải quyết tốt các vấn đề xã hội để không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

Đầu Thanh Tùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định


Đầu Thanh Tùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]