(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; những năm qua, Đảng bộ huyện Thường Xuân luôn chú trọng  lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Thường Xuân quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đảng bộ huyện Thường Xuân quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Cán bộ, công chức xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) thường xuyên đến cơ sở nắm tình hình tư tưởng nhân dân.

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; những năm qua, Đảng bộ huyện Thường Xuân luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Thường Xuân đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng bộ huyện xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Thường Xuân có gần 5.200 đảng viên, sinh hoạt tại 43 đảng bộ, chi bộ cơ sở, 238 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là khâu trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị của huyện đã duy trì nghiêm việc sinh hoạt, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đảng các cấp bảo đảm đúng theo thời gian quy định. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thường xuyên cung cấp tài tiệu thông tin nội bộ và duy trì đọc báo Đảng trong sinh hoạt; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận không để xảy ra diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, Huyện ủy Thường Xuân đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kết quả 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai. Trong sinh hoạt, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện, từng tập thể, cá nhân tự soi rọi, đối chiếu việc thực hiện các nội dung đã cam kết với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện đã chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới bảo đảm đạt cả hai yêu cầu về mặt số lượng và chất lượng. Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, qua hoạt động thực tế tại từng đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội, từ đó đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát việc tạo nguồn, kết nạp Đảng ở cơ sở được Đảng bộ huyện quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 8 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 6 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 2 lớp bồi dưỡng chi ủy viên và bí thư chi bộ, 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sơ cấp, 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức với 145 học viên. Trong các chương trình giảng dạy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đều cập nhật những vấn đề mới vào nội dung bài giảng như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Thời gian tới, Huyện ủy Thường Xuân tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan làm công tác tư tưởng với các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác chính trị tư tưởng, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]