(Baothanhhoa.vn) - baothanhhoa.vn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Đông Sơn chú trọng việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

Đảng bộ huyện Đông Sơn chú trọng việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn.

Đảng bộ huyện Đông Sơn có 34 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 5.560 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Thực hiện các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đông Sơn đã ban hành Hướng dẫn số 16 về thực hiện quy chế kiểm điểm và đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị; đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Xác định rõ việc đánh giá, xếp loại chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên rất quan trọng, Huyện ủy Đông Sơn yêu cầu các TCCSĐ, MTTQ, các đoàn thể nghiên cứu và quán triệt, triển khai đến các chi bộ, tổ chức trong hệ thống chính trị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hằng năm ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại TCCSĐ, đảng viên, BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ cơ quan huyện ủy về dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại các TCCSĐ.

Qua công tác chỉ đạo, kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 cho thấy, công tác kiểm điểm và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị; đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn huyện Đông Sơn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất. Trong kiểm điểm đã khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng đã kiên quyết bảo vệ, thấy sai thì quyết liệt đấu tranh. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; đối tượng phải kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng mở rộng thêm; đổi mới về phương thức đánh giá... gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhìn chung về phương pháp, cách làm theo quy định mới là phù hợp, chất lượng, đặc biệt là lấy ý kiến các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại đối với tổ chức, cá nhân số lượng nhiều hơn so với năm trước; việc quy định tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo nhóm đối tượng là điểm nổi bật, các đối tượng trong nhóm tương đồng được đánh giá sát, đúng và tôn vinh rõ ràng hơn. Kết quả, năm 2019, Đảng bộ huyện Đông Sơn có 8 TCCSĐ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 23,5%; 24 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 70,5%; 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 6%; 710 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 15,7%; 3.420 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 75,7%; 365 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 8%. Năm 2019, Đảng bộ huyện Đông Sơn xét đề nghị BTV Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, thực tế trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chi bộ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chưa thật sự sâu sắc, đảng viên tham gia ý kiến góp ý chưa nhiều; việc đánh giá, xếp loại tổ chức, cơ quan, tập thể lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý vẫn còn tình trạng nể nang; chất lượng tham gia góp ý đánh giá, xếp loại của các chủ thể còn hạn chế, chưa thực sự sát với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, một số chủ thể góp ý chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm nên đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ như nhau đối với tập thể, cá nhân...

Khắc phục một số hạn chế, hướng tới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã xây dựng sau kiểm điểm năm 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế ở các đơn vị, nhất là những đơn vị đã có gợi ý kiểm điểm, những đơn vị có tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm; tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, giáo dục, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ...

Đức Thắng


Đảng Bộ Huyện Đông Sơn Có 34 Tổ Chức Cơ Sở Đảng (TCCSĐ) Với 5.560 Đảng Viên. Những Năm Qua, Các Cấp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]