(Baothanhhoa.vn) - Có thể nói, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện thật sự là ngày hội lớn, nhằm biểu dương, tôn vinh người DTTS tiêu biểu. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trên địa bàn các huyện miền núi xứ Thanh. Đại hội cấp huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện: Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường

Có thể nói, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện thật sự là ngày hội lớn, nhằm biểu dương, tôn vinh người DTTS tiêu biểu. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trên địa bàn các huyện miền núi xứ Thanh. Đại hội cấp huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện: Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bá Thước lần thứ III, năm 2019. Ảnh: Xuân Minh

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019. Với tinh thần tích cực, khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện, đến nay đã có 13/13 huyện có đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội, đây là tiền đề quan trọng góp phần vào sự thành công Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II.

Với chủ đề: “Các dân tộc huyện Bá Thước đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Bá Thước đã được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 20-4-2019. Đây là huyện được Ban chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III chọn làm đại hội điểm cấp huyện. Với vai trò, trách nhiệm là đơn vị tổ chức đại hội điểm, huyện Bá Thước đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai tổ chức đại hội. Từ công tác tuyên truyền, trang trí, hậu cần đến nội dung được chuẩn bị chu đáo để đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Huyện cũng chú trọng đến công tác tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, theo đó đã có 2 tập thể, 10 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khen thưởng; 12 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh; 5 tập thể, 99 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 – 2019. Việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết trình đại hội cũng được BCĐ đại hội các DTTS huyện Bá Thước quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Báo cáo đánh giá toàn diện các mặt công tác theo đề cương, không dàn trải và đã chỉ ra được những kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo và kết quả thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện lần thứ II, năm 2014. Báo cáo cũng chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm, yếu kém, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng, nhiệm vụ đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện trong 5 năm tới và Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III. Trong đó, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy và thành viên BCĐ cũng như của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể được thực hiện bài bản, theo hướng tập trung trí tuệ của tập thể. Ngoài ra, huyện Bá Thước cũng dành thời gian để đại biểu tham gia góp ý cho dự thảo báo cáo trình trước đại hội; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III gồm 25 người; thông qua dự thảo quyết tâm thư đại hội, giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện: Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường

Các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu các DTTS huyện Cẩm Thủy lần thứ III, năm 2019.

Theo đánh giá của đồng chí Lương Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: Việc tổ chức thành công đại hội điểm tại huyện Bá Thước đã rút ra những bài học quý, những kinh nghiệm hay, đồng thời khắc phục những mặt hạn chế để chỉ đạo các đơn vị còn lại triển khai đại hội. Đến nay, cùng với huyện Bá Thước thì 12 huyện còn lại trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III, năm 2019.

Có thể nói, đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện thật sự là ngày hội lớn, nhằm biểu dương, tôn vinh người DTTS tiêu biểu. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trên địa bàn các huyện miền núi xứ Thanh. Đại hội cấp huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS tỉnh Thanh Hóa. Đại hội cũng là dịp để đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, tìm rõ nguyên nhân để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS ở 13 huyện đều bày tỏ sự quyết tâm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vùng dân tộc; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chung tay giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa; tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; giữ vững an ninh trật tự bản làng, an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chia rẽ các dân tộc, gây mất ổn định trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng; củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở... Tại đại hội các huyện cũng đã bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, bảo đảm đúng cơ cấu, thực sự là những người tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho cộng đồng các DTTS, các thành phần, các giới, các thế hệ, lĩnh vực, vùng miền...

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 1-11-2018 của UBND tỉnh; Công văn số 1204-CV/TU ngày 16-4-2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện là 1 ngày, cấp tỉnh là 2 ngày. Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 30-6-2019, đại hội cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10-2019. Tỉnh Thanh Hóa có 13 đơn vị cấp huyện tổ chức đại hội gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn, Thọ Xuân. Có 5 đơn vị (theo quy định dưới 5.000 người DTTS không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị hiệp thương), là: Thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Tĩnh Gia. Để đại hội thực sự là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, tạo sức lan tỏa, công bằng trong cộng đồng xã hội về những điển hình được tôn vinh, tỉnh ta đặc biệt quan tâm cơ cấu đại biểu đủ thành phần DTTS, đại diện cho cộng đồng và thuộc nhiều lĩnh vực công tác. Theo đó, đại hội cấp tỉnh sẽ có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các DTTS cư trú tại địa phương, bảo đảm hài hòa về cơ cấu, thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính... Đặc biệt, quan tâm đại biểu trẻ và bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ tối thiểu phải đạt 30%.

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III, năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy trình, quy định, an toàn, tiết kiệm, để lại dư âm tốt đẹp cho các đại biểu tham gia đại hội cũng như toàn thể đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Bài và ảnh: Xuân Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]