(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 26-5-2014) của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU (ngày 8-4-2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), trong năm 2019, việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Những kết quả ghi nhận

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW (ngày 26-5-2014) của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU (ngày 8-4-2019) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), trong năm 2019, việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Những kết quả ghi nhận

Bí thư Đảng ủy xã Hà Bình (Hà Trung) đối thoại với công dân trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8-2019. Ảnh: Phan Nga

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, đặc biệt là các vụ việc KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn. Thực hiện giao ban định kỳ hằng tuần giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh với các cơ quan khối nội chính để trao đổi, phối hợp thông tin, nhằm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh trong công tác giải quyết KNTC. Toàn tỉnh đã tổ chức 19 lớp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho hơn 2.000 người là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC tại nhiều sở, ngành, địa phương; UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 10 cuộc thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại 39 đơn vị.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, từ tháng 5–2019, hàng tháng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã đã tiếp công dân định kỳ, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhiều huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại nhiều vụ việc trực tiếp ngay khi mới phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bố trí những công chức nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm, làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC.

Năm 2019, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 9.068 lượt người (tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó tiếp thường xuyên 5.795 lượt người, tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 3.273 lượt người. Cấp tỉnh tiếp 1.679 lượt người, cấp huyện tiếp 3.310 lượt người, các sở, ban, ngành tiếp 992 lượt người, cấp xã tiếp 3.087 lượt người. Đã tiếp nhận 9.029 đơn (tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 5.009 đơn đủ điều kiện xử lý, 4.020 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đối với các đơn đủ điều kiện xử lý, đã được giải quyết theo luật định. Đối với 1.005 đơn khiếu nại, 94 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước đã được xác minh, giải quyết; trong đó đã giải quyết 952/1.005 vụ việc theo đơn khiếu nại (đạt 94,6%), giải quyết 88/94 vụ việc theo đơn tố cáo (đạt 93,6%). Kết quả giải quyết, nội dung khiếu nại đúng là 7,1%; khiếu nại có đúng, có sai là 4,2%; khiếu nại sai là 88,7%. Qua giải quyết khiếu nại đã trả lại cho công dân 4.658m2 đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 479 triệu đồng, khôi phục quyền lợi cho 37 người, kiến nghị xử lý hành chính 41 người. Kết quả giải quyết tố cáo, nội dung tố cáo đúng là 5,7%; tố cáo đúng một phần là 26,1%; tố cáo sai là 68,2%. Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi về cho Nhà nước 750m2 đất, 563 triệu đồng; trả lại cho công dân 90 triệu đồng; 363 người được bảo vệ quyền lợi; kiến nghị xử lý hành chính 47 người có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên – Môi trường đã đối thoại, giải thích, hướng dẫn chính sách pháp luật nên công dân đã tự nguyện rút khiếu nại 12 vụ việc. Chủ tịch UBND các huyện Đông Sơn, Quảng Xương, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác đối thoại, giải thích, hướng dẫn công dân, nên một số trường hợp đã rút đơn chấm dứt khiếu kiện, như: Trường hợp bà Lê Thị Huyền, Lê Thị Sửu ở TP Thanh Hóa; các ông Nguyễn Xuân Giỏi, Lê Văn Khuôn, Trịnh Ngọc Kim, bà Nguyễn Thị Vân ở thị xã Bỉm Sơn; ông Trương Minh Khới ở huyện Hà Trung...

Đồng chí Nguyễn Bá Nhuần, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh giao xác minh, rà soát, giải quyết 167 vụ việc, trong đó có một số vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp. Thanh tra tỉnh đã tập trung lực lượng xác minh, rà soát kịp thời theo đúng quy định pháp luật, không để vụ việc tồn đọng. Kết quả rà soát cho thấy nhiều vụ việc được giải quyết đúng quy định, thấu tình, đạt lý. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc diện phải rà soát theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên vẫn còn một số ít vụ việc ở một số địa phương đã có kết luận và quyết định giải quyết nhưng việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra còn chậm. Một số vụ việc của cấp huyện đã thẩm tra, xác minh, kết luận nhưng chậm ban hành quyết định giải quyết, dẫn đến tình trạng một số trường hợp đơn thư kéo dài.

Dự báo năm 2020 là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nên đơn thư khiếu kiện thường có chiều hướng gia tăng. Qua rà soát cho thấy, nội dung đơn thư KNTC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - chiếm 81%. Những nội dung này cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu tại cấp huyện. UBND tỉnh đã yêu cầu thời gian tới, các địa phương cần chủ động nắm tình hình và diễn biến trên địa bàn mình, tự xác định các nguyên nhân từng vụ việc KNTC đông người phức tạp, từ đó có giải pháp phù hợp, khả thi. Trong xử lý công việc liên quan KNTC phải đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư. Các cấp, các ngành, đơn vị đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ công tác giải quyết đơn thư KNTC, nhất là các vụ việc thuộc thẩm quyền, đấu tranh ngăn chặn những trường hợp lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm đối thoại, kiên trì thuyết phục, vận động người dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại ngay từ cơ sở, giải quyết đúng quy định, hợp lý, hợp tình để không tạo thành điểm nóng...

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]