(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 9-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh đã đạt được kết quả khá rõ nét. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền các cấp đã xác định rõ trách nhiệm, nội dung công tác dân vận chính quyền, nhất là việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, phải kể đến việc các cấp chính quyền trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc triển khai phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế ở mỗi tại địa phương, đơn vị. Chất lượng tham mưu cho các cấp ủy đảng của hệ thống dân vận cũng có sự chuyển biến và hiệu quả. Hệ thống dân vận tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực thu được kết quả đáng khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 8.419 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần vào tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, hệ thống dân vận trong tỉnh đã đề ra 7 nhóm giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện tốt chủ đề “Năm dân vận khéo”; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức tốt các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, bàn những giải pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng; tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác “Dân vận chính quyền”.

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2019, tỉnh ta đã đạt được những thành công và thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành quả chung của toàn tỉnh và các địa phương có sự đóng góp rất lớn của hệ thống công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng, khẳng định: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì đây là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, là năm có nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, dân tộc và của tỉnh. Do đó, hệ thống công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có một vai trò quan trọng góp phần cùng với toàn tỉnh, từng địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Qua đó, từng bước hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng” của tỉnh ta, đó là sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: Hệ thống công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể có tác động trực tiếp đến nhân dân. Mục tiêu chung là công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí lưu ý, năm 2020 có chủ đề “Năm Dân vận khéo”, muốn “Dân vận khéo” thì toàn hệ thống dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dụng, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân và cách thức tổ chức các phong trào thi đua, hướng mạnh về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân”. Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tuyên truyền cổ vũ nhân rộng những nhân tố mới, điển hình mới, gương người tốt việc tốt. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đến công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống dân vận các cấp phát huy vai trò của mình tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác dân vận phải trực tiếp góp phần chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Lãnh đạo Ban Dân vận trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 57 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2019.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]