(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng 22-6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Ban Chỉ đạo.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đại diện Cục Thống kê Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tổng điều tra kinh tế được tiến hành 5 năm một lần nhằm thu thập thông tin về các sơ sở kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn toàn quốc. Để thực hiện nhiệm vụ được Trung ương giao, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 27 Ban Chỉ đạo cấp huyện. Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Nội vụ và các giám sát viên luôn bám sát để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 11-2021, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của từng đơn vị với phiếu thu thập thông tin và các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã hoàn thành công tác nghiệm thu, rà soát lại toàn bộ 1.017 phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 trước ngày 4-12-2021. Kết quả, phiếu điều tra cơ sở hành chính của tỉnh Thanh Hóa được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá đạt chất lượng tốt với tỷ lệ 95,5%.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đại diện Sở Nội vụ báo cáo công tác phối hợp và kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đã công bố từng chỉ tiêu của kết quả điều tra. Với sự chủ động, Thanh Hóa đã hoàn thành điều tra kinh tế tại 2.287 đơn vị sự nghiệp, 275 đơn vị hiệp hội, 16.402 doanh nghiệp, 179.711 cơ sở cá thể và hoàn thành điều tra cơ sở hành chính tại 1.033 đơn vị. Theo đó, về chỉ tiêu doanh nghiệp, đến ngày 31-12-2021, Thanh Hóa có 16.402 doanh nghiệp được đăng ký thành lập, trong đó có 19 doanh nghiệp Nhà nước, 16.284 doanh nghiệp ngoài Nhà nước, 99 doanh nghiệp FDI. Số lượng lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động là 317.937 người, trong đó TP Thanh Hóa nhiều nhất với 125.915 người. Về số lượng đơn vị sự nghiệp và đơn vị hành chính, đến cùng thời điểm, toàn tỉnh có 2.287 đơn vị, trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2.033 đơn vị, lĩnh vực y tế 75 đơn vị, lĩnh vực văn hóa - thể thao 44 đơn vị, lĩnh vực thông tin và truyền thông 5 đơn vị, lĩnh vực lưu trú 9 đơn vị, còn lại 121 đơn vị thuộc các lĩnh vực khác.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện Ngọc Lặc, Nông Cống, các thành viên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham luận làm rõ hơn quá trình triển khai, những khó khăn, kết quả và đúc rút nhiều kinh nghiệm cho các kỳ điều tra sau.

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, thay mặt UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực là Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc điều tra diễn ra trong thời điểm có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19. Thanh Hóa lại có địa bàn rất rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới với địa hình phức tạp, có nhiều đơn vị hành chính, doanh nghiệp… Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, nỗ lực của Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và từng thành viên, đã giúp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính trước thời hạn được giao.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đây là cuộc tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các thông tin được thu thập, hệ thống dữ liệu được xây dựng đã đáp ứng được yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; làm cơ sở cho nghiên cứu, quy hoạch, hoạch định chiến lược, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy, chính quyền cũng như nhu cầu tra cứu thông tin của toàn xã hội.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều thông tin về số lao động, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở trên địa bàn… đã phản ánh đúng thực trạng kinh tế - xã hội, công tác điều hành của các sở, ngành và địa phương trong những năm qua.

Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX và các quy hoạch chung đã xác định phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để thực hiện các mục tiêu phát triển, cần có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cơ sở hành chính, kinh tế và doanh nghiệp. Do đó, kết quả tổng điều tra lần này trở thành cơ sở để hoạch định, là những đánh giá sát tình hình thực tế để tỉnh có đường hướng phát triển trong tương lai.

Trên cơ sở các số liệu điều tra, các ngành, các cấp phải nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Riêng với Cục Thống kê tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu phải đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê; đẩy mạnh thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, từ đó nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội sát với thực tế. Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả, độ chính xác và sự kịp thời; chủ động nắm bắt nhu cầu thông tin của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và Nhân dân để có phương án thu thập thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội…

Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 4 tập thể và 9 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 17 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]