(Baothanhhoa.vn) - 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Thọ Xuân; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đặc biệt được Nhân dân tin tưởng, giúp đỡ, lực lượng công an Thọ Xuân đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động, cùng các loại tội phạm, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm sáng mãi trang sử vàng

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện Thọ Xuân; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đặc biệt được Nhân dân tin tưởng, giúp đỡ, lực lượng công an Thọ Xuân đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động, cùng các loại tội phạm, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm sáng mãi trang sử vàng

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích phá chuyên án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiền thân của Công an huyện Thọ Xuân là lực lượng trật tự, lực lượng tự vệ, trinh sát Việt Minh. Đến cuối năm 1946, tổ chức “Trinh sát Việt Minh” được chuyển thành Ban Công an huyện. Ban đầu lực lượng còn mỏng, trang bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng với nhiệt huyết cách mạng và bản lĩnh kiên cường đã vượt qua khó khăn, thử thách, cùng với lực lượng dân quân du kích chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng.

Ngày 3-1-1952, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 09/NV về việc thành lập công an cấp huyện. Ngày 15-8-1952, Công an huyện Thọ Xuân chính thức được thành lập với 3 thành viên và là một trong 10 đơn vị công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi được thành lập, Công an huyện đã nêu cao tinh thần tiến công, ý chí cách mạng kiên cường, chủ động tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện nhiều chủ trương, biện pháp phục vụ đắc lực công tác bảo vệ an ninh trật tự trong huyện, góp phần quan trọng vào trang vàng thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng công an Nhân dân nói chung và lực lượng công an Thanh Hóa nói riêng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng công an huyện Thọ Xuân đã điều tra nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng thù địch, phản cách mạng, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo trấn áp, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, chính quyền các cơ sở cách mạng, các kho tàng, xưởng sản xuất vũ khí, phương tiện quốc phòng, các cơ quan Trung ương, Khu IV đóng trên địa bàn giữ vững trật tự trị an trong huyện. Lực lượng công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với các tổ chức phản động như quốc dân Đảng, dập tắt âm mưu gây bạo loạn của tổ chức “Đại Việt” và “Bảo an đoàn”... Trong chiến dịch Thượng Lào và Điện Biên Phủ, nhiệm vụ bảo vệ cầu đường và dân công tiếp vận phục vụ các chiến dịch trở nên quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công an huyện Thọ Xuân đã thực hiện có hiệu quả các phong trào “Bảo mật phòng gian”, “ba không” nắm chắc tình hình, phát hiện mọi hoạt động của bọn Việt gian, phản động, tội phạm hình sự, tay sai địch cài cắm vào các đoàn dân công để phá hoại. Lực lượng công an Thọ Xuân đã cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện giữ vững hậu phương, nối liền tiền tuyến, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, trong điều kiện hòa bình, Nhân dân huyện Thọ Xuân đã hăng hái bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ty Công an Thanh Hóa, của Huyện ủy, Ủy ban hành chính huyện, lực lượng công an Thọ Xuân đã bám sát nhiệm vụ được giao, tham gia thực hiện nhiều chính sách lớn của Đảng; tham gia các đoàn cải cách ruộng đất và thực hiện sửa sai trong cải cách ruộng đất,... đồng thời, tập trung vận động Nhân dân đấu tranh chống các hoạt động phá hoại chính quyền cách mạng.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng công an Thọ Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, các cơ quan đoàn thể, lực lượng quân sự và Nhân dân địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng “Bảo vệ trị an”, “Phòng gian bảo mật”. Tập trung lực lượng đấu tranh ở các khu vực trọng điểm; các mục tiêu quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh như: Sân bay Sao Vàng, đập nước Bái Thượng, thủy điện Bàn Thạch, nhà máy giấy Mục Sơn. Đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản cách mạng, đối tượng chính trị, hình sự trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện chiến tranh, triệt xóa tổ chức phản động “Đảng chân lý” (1970); tổ chức “Phục quốc đồng minh hội” (1971)...

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm sáng mãi trang sử vàng

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ công an huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các chiến sĩ Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thường xuyên nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an huyện tập trung làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, xây dựng thế trận, củng cố cơ sở; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động chiến tranh tâm lý của địch; tấn công chính trị làm tan rã tư tưởng chống đối của các đối tượng phản cách mạng; rà soát các đối tượng gián điệp, phản động, nhất là các đối tượng chiêu hồi, nghi vấn đầu hàng địch, điển hình là điều tra, triệt phá tổ chức phản động “Mặt trận cách mạng chân chính”... Lực lượng công an huyện cũng tập trung thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả; triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện, điều tra hàng nghìn vụ án hình sự, triệt xóa hàng chục ổ nhóm, tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Triển khai, thực hiện nghiêm túc 2 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân và thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Song song với đó, tập trung lực lượng làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân.

Trong cuộc chiến phòng, chống đẩy lùi dịch COVID-19, Công an Thọ Xuân đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy xét người bị lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng địa phương vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, mang trong mình phẩm chất và bản lĩnh người chiến sĩ công an cách mạng, trong suốt chặng đường 70 năm qua, lực lượng công an huyện Thọ Xuân luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, với nhận thức sâu sắc quan điểm “Công an Nhân dân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an Thọ Xuân tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Tập trung giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội, trong Nhân dân, hạn chế thấp nhất nảy sinh tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, các cấp, các ngành xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thọ Xuân “đẹp trong lòng dân”.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân


Lê Đình Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]