(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với một số địa phương, đơn vị về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Sáng 12-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với một số địa phương, đơn vị về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Cùng tham gia có các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trước khi làm việc với các chủ đầu tư, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Quảng Xương) và dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác kiểm tra dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Quảng Xương).

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao chi tiết cho 9 đơn vị, chủ đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 gồm: các huyện Quảng Xương, Ngọc Lặc, Yên Định và TP Thanh Hóa là 3.157,357 tỷ đồng cho 34 dự án, nhiệm vụ. Trong đó, 2.223,097 tỷ đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; 934,261 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1.

Tính đến hết ngày 5-5-2023, tổng số vốn đã giải ngân của 9 chủ đầu tư, địa phương là: 698,318 tỷ đồng, đạt 22,1% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm, cao hơn 6,4% so với số liệu giải ngân bình quân cả tỉnh (15,7%).

Trong đó có 6 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (85,2%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (41,5%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (18,6%); TP Thanh Hóa (34,8%); huyện Quảng Xương (33%) và huyện Yên Định (18,2%).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa phát biểu.

3 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Sở Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc.

Cũng theo báo cáo, có 10 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó khó khăn chủ yếu là về quy định tại các luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công; về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và quy trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đại diện lãnh đạo huyện Yên Định phát biểu.

Theo đánh giá, các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt vẫn còn 567 tỷ đồng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa được giao kế hoạch chi tiết cho các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương phát biểu.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo và làm rõ thêm với Tổ công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới.

Phát buổi kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh hiện nay thấp so với cùng kỳ, so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, cùng với các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, biểu dương các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương trong đó có huyện Ngọc Lặc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, có tỷ lệ giải ngân thấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lưu ý, kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là tiêu chí xem xét, đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng cho ý kiến về việc triển khai một số dự án thuộc địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện Yên Định, Ngọc Lặc,… và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phong Sắc

Tin liên quan:

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]