(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Sáng 10-5, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Bầu cử tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra danh sách người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Trường Sơn.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Uỷ Ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành: Y tế, Nội vụ, Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực bỏ phiếu số 3 và số 5 thuộc xã Trường Sơn; khu vực bỏ phiếu số 3 và số 6 thuộc xã Thăng Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Bầu cử tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình chuẩn bị công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 xã Trường Sơn.

Qua kiểm tra niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, chuẩn bị hòm phiếu, các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử và cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực bỏ phiếu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đồng thời lưu ý, cấp uỷ, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy định, tránh để xảy ra sai sót. Chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho hoạt động phòng, chống dịch tại các điểm bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Bầu cử tỉnh kiểm tra hòm phiếu tại khu vực bổ phiếu số 3 xã Trường Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Thăng Long.

Làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình, kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Chủ tịch UBND huyện Nông Cống báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Bầu cử và Uỷ ban Bầu cử huyện Nông Cống đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; làm tốt công tác nắm tình hình, quyết tâm không để xảy ra các điểm nóng trước, trong và sau bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Đồng chí Đào Xuân Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sau các bước hiệp thương theo đúng quy định, huyện Nông Cống đã lập danh sách chính thức 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại 11 đơn vị bầu cử; 1.227 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại 213 đơn vị bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đối với công tác phòng, chống dịch, huyện đã và đang chỉ đạo các ban, nganh chức năng trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các khâu, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành chức năng trong phòng, chống dịch; chủ động chuẩn bị về mọi mặt, nhân lực, vật lực, xây dựng phương án và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị trong việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn huyện Nông Cống, phát biểu kết luận buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự lãnh đạo nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời, đúng tiến độ trong công tác chuẩn bị và triển khai các phần việc cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp chính quyền huyện Nông Cống. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian diễn ra cuộc bầu cử không còn nhiều, vì vậy huyện cần tiếp tục chỉ đạo Uỷ ban Bầu cử huyện, các đơn vị xã rà soát kỹ những nội dung, phần việc, qua đó điều chỉnh, bổ sung kịp thời những thiếu sót. Tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch tại huyện Nông Cống

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trên địa bàn huyện phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn và phù hợp với diễn biến của dịch, bệnh COVID-19. Mỗi cử tri khi tham gia bỏ phiếu bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách…

Các cấp, các ngành trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bầu cử, về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường nắm chắc tình hình ở từng địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Trong ngày diễn ra bầu cử cần tập trung thực hiện tốt các khâu, nhất là khâu giám sát, chủ động, kịp thời xử lý các trường hợp bất thường có thể xảy ra.

Về nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị huyện Nông Cống cần tập trung tối đa cho việc phát hiện, truy vết các trường hợp liên quan đến dịch, bệnh COVID-19.

Việc làm này phải được thực hiện kịp thời, từ nhiều nguồn thông tin và không bỏ sót đối tượng. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vài trò của các tổ giám sát cộng đồng; khuyến khích người dân phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương những trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Chuẩn bị, xây dựng các kịch bản ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Mỗi điểm bầu cử phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch như, nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt…; tổ y tế phải hoạt động thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị huyện triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công điện, thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho học sinh các cấp nghỉ học và kết thúc nhiệm vụ năm học theo tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của ngành, của tỉnh.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]