Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 9/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác vận động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa có 13 chương trình, dự án ODA do tỉnh quản lý đang triển khai thực hiện (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý đang triển khai trên địa bàn) với tổng vốn đầu tư trên 6.500 tỷ đồng.

Trong số 13 chương trình, dự án ODA trên, 1 dự án đã hoàn thành là dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ- JICA 2. Có 8 dự án chuyển tiếp đang thực hiện với tổng vốn đầu tư trên 1.900 tỷ đồng, trong đó, 5 dự án đang triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ của nhà tài trợ gồm: Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương; Trồng, phục hồi rừng ven biển Hậu Lộc, Quảng Xương; Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu Kinh tế trọng điểm Nghi Sơn- Giai đoạn I. 3 trong số 8 dự án chuyển tiếp chậm tiến độ so với kế hoạch và yêu cầu của nhà tài trợ gồm: dự án Chương trình phát triển giáo dục Trung học giai đoạn 2; Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện, tỉnh Thanh Hóa; Sửa chữa và nâng cao an toàn đập. Có 2 dự án ODA dự kiến khởi công mới với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng gồm: Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực- Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 2 dự án ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng gồm: Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận.

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lũy kế giá trị vốn thực hiện của các chương trình, dự án ODA đến ngày 20/3/2020 ước đạt khoảng 670 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 620 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 khoảng 9 tỷ đồng, bằng 1,6% vốn kế hoạch được giao.

Việc thực hiện các dự án ODA trên địa bàn Thanh Hóa có một số hạn chế như: Công tác khảo sát, thiết kế và nghiên cứu khả thi của đơn vị tư vấn ở một chương trình, dự án ODA còn hạn chế nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ; công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục một số dự án chậm, chất lượng chưa tốt; sự khác biệt về trình tự, thủ tục, chính sách giữa Việt Nam và nhà tài trợ nên công tác đấu thầu một số dự án chậm; một số dự án có những phát sinh tăng giảm quy mô dự án, phát sinh kinh phí giải phóng mặt bằng

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài là nguồn lực đầu tư công rất quan trọng cho tăng trưởng trên địa bàn Thanh Hóa. Tuy nhiên do liên quan đến nhiều bên và nhà tài trợ nước ngoài nên các thủ tục triển khai rất phức tạp, đòi hỏi sự chủ động trăn trở, bám sát quá trình thực hiện dự ác của các đơn vị liên quan mới đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu nhà tài trợ.

Hiện nay, Thanh Hóa đang đứng thứ 2 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, nhưng giải ngân vốn ODA lại thấp hơn bình quân chung cả nước. Trong cơ cấu đầu tư cũng như trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế xã hội như hiện nay nguồn vốn trên 6.500 tỷ đồng của các dự án ODA là rất lớn, nếu triển khai được sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan chủ động tích cực đấu nối với các cơ quan Trung ương, các tổ chức tài trợ, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để nâng cao chất lượng chuẩn bị các hồ sơ thủ tục đối với các dự án ODA, dự án vay vốn nước ngoài, đảm bảo tính khả thi.

Chủ động tháo gỡ các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 04 và Chỉ thị 09, giao chỉ tiêu về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân cụ thể đối với các dự án đầu tư công đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư phải có báo cáo hàng tháng về tình hình giải ngân chi tiết đối với từng dự án ODA để làm rõ trách nhiệm trong giải ngân của từng địa phương, đơn vị. Ngoài ra Sở Kế hoạch và đầu tư cũng cần có báo cáo đầy đủ về tình hình triển khai tất cả các dự án ODA trên địa bàn Thanh Hóa, cả dự án do Thanh Hóa trực tiếp quản lý, cả các dự án do bộ ngành Trung ương quản lý để có kế hoạch và giải pháp tổng thể về quản lý cũng như thực hiện giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng.

Đối với các dự án đang triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chủ động xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, cùng với các huyện ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng gắn với tiến độ chung của dự án; nghiên cứu kỹ các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng để chủ động có giải pháp tháo gỡ và báo cáo để xử lý kịp thời các vướng mắc, nhằm đảm bảo yêu cầu giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ của dự án.

Về vấn đề bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án vay vốn nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại nhu cầu vốn đối ứng của các dự án để có một kế hoạch tổng thể tham mưu cho UBND tỉnh về bố trí vốn đối ứng cho các dự án đang thực hiện, trên cơ sở đó phân công trách nhiệm về bố trí vốn đối ứng đối với từng Sở, ngành, coi đây là ưu tiên số 1 trong đầu tư.

Về các dự án ODA đang chậm tiến độ, vướng mắc về điều chỉnh tổng mức đầu tư, tăng vốn giải phóng mặt bằng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì, làm việc với chủ đầu tư từng dự án và các đơn vị liên quan để rà soát lại toàn bộ các hạng mục dự án, cắt giảm những hạng mục không cần thiết với yêu cầu, không tăng tổng mức đầu tư, không tăng chi phí giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo cam kết ban đầu với nhà tài trợ./.

http://truyenhinhthanhhoa.vn/thoi-su-chinh-tri/202004/chu-dong-thao-go-cac-vuong-mac-de-trien-khai-thuc-hien-cac-du-an-oda-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa-8273892/

Nguồn: TTV


Nguồn: TTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]