(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cho ý kiến vào Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 24-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Trên cơ sở nhìn nhận các nguyên nhân chủ quan, khách quan về hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, BTV Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém kéo dài trong nhiều năm; những hạn chế, yếu kém mới phát sinh trong năm 2018. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị, chỉ rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém. Phân công trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, yếu kém. Xác định rõ mốc thời gian hoàn thành việc khắc phục các hạn chế, yếu kém, làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trên cơ sở các nhóm hạn chế, yếu kém ở các lĩnh vực như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế; nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư, thu ngân sách; văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng… BTV Tỉnh ủy giao cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bảo đảm khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém theo kế hoạch. Định kỳ ngày 25 hằng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém về Thường trực Tỉnh uỷ, thực hiện từ tháng 11 năm 2018. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho BTV Tỉnh ủy bổ sung tiêu chí về kết quả thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém vào bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các tổ chức đảng, tập thể và cá nhân thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém của các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy và các đơn vị, cá nhân liên quan. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp việc thực hiện khắc phục các hạn chế, yếu kém, định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến của các đồng chí BTV Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch phân công lại theo từng khối, nhóm vấn đề hạn chế, yếu kém theo tinh thần Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo để giải quyết triệt để những hạn chế, yếu kém. Nếu những hạn chế nào chưa giải quyết triệt để được, thì giải quyết tuần tự, từng bước ctheo lộ trình, nhưng phải có định lượng cụ thể, không giải quyết một cách chung chung. Đối với những hạn chế, yếu kém ở khối Đảng, cần phân rõ từng hạn chế, yếu kém để BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí Trưởng các ban Đảng phụ trách từng lĩnh vực chỉ đạo tập trung giải quyết. Giao cho các đảng bộ trực thuộc, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện khắc phục bằng được những hạn chế theo hướng rõ người, rõ việc, theo đúng chức năng, nhiệm vụ gắn với đánh giá xếp loại trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến lưu ý trong thời gian tới, cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được một số hạn chế, yếu kém lớn đó là: Tập trung rất cao cho đầu tư, nhất là những nguồn lực đã được chuẩn bị đầu tư về tỉnh phải được tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đạt tiến độ. Đôn đốc kiểm tra các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, các nguồn lực đầu tư đã chuẩn bị gồm doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đặc biệt là các dự án lớn, như: Nhiệt điện Nghi Sơn II; đường ven biển đoạn từ TP Sầm Sơn đến hết huyện Quảng Xương; nhóm dự án của tập đoàn SunGroup…Quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết từng việc, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy phụ trách các huyện, các ngành tăng cường làm việc với các huyện, các ngành để chỉ đạo nhằm khắc phục bằng được những hạn chế để thúc đẩy sự phát triển của địa phương, đơn vị. Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cần tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để giải quyết công việc trên tinh thần vì sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đã xem xét và cho ý kiến vào việc điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp thoát nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và vùng phụ cận, từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hungary.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với mục tiêu đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư Dự án của BTV Tỉnh ủy tại Kết luận số 268 ngày 28-12-2017 và Công văn số 34 của HĐND tỉnh ngày 5-1-2018, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 51,8 triệu Euro, tương đương 1.260 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA là 42,4 triệu Euro, tương đương 1.031 tỷ đồng (vốn vay ODA được ngân sách Trung ương cấp phát 33,97 triệu Euro, tương đương 825 tỷ đồng, vốn vay ODA do ngân sách tỉnh vay lại 8,49 triệu Euro, tương đương 206 tỷ đồng) và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và địa phương là 9,4 triệu Euro, tương đương 228 tỷ đồng. Dự án được xây dựng với tổng chiều dài tuyến ống 58km, bằng chất liệu gang dẻo, công suất thiết kế 150.000m3/ngày đêm, nhằm đảm bảo ổn định về chất lượng và trữ lượng thay thế cho nguồn nước thô đang sử dụng bị ô nhiễm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất về chủ trương điều chỉnh Dự án, đồng thời khẳng định đây là dự án hết sức có ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, với quá trình đô thị hóa, hệ thống hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh ta được quan tâm đầu tư, trở thành một trong các động lực phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, trung bình nhiều năm độ mặn ở một số con sông lên cao. Từ điều kiện thực tế trên, nếu không có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hoặc tìm phương án nguồn nước thô thay thế, thì TP Thanh Hóa và vùng phụ cận sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn nước đảm bảo về trữ lượng và chất lượng. Chính vì vậy việc đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và vùng phụ cận là hết sức cần thiết và hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch cấp nước đô thị vùng tỉnh Thanh Hóa nói riêng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư, xây lắp cần phải tính toán đến công tác quản lý, phương án tài chính, hạn chế mức thấp nhất việc đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Cần có cơ chế quán lý vận hành công trình sau khi hoàn thành bảo đảm tính khoa học, có hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Đề án công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; chủ trương điều chỉnh đất cây xanh sinh thái tại khu vực hồ Kim Giao 2, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia thành đất công nghiệp trong Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn để đầu tư Dự án nhà máy sản xuất xi măng.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]