(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24 - 12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 - 2020 nghe báo cáo và cho ý kiến vào Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 24 - 12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 - 2020 nghe báo cáo và cho ý kiến vào Kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo đó, để triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xác định năm 2021 là “Năm thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” với phương châm hành động là “Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, hiệu quả”.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Chính phủ vàTỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã đề ra.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 với các nội dung: Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Phát triển đô thị, quản lý đất quy hoạch, trật tự xây dựng. Tăng cường quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Triển khai các giải pháp về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp lãnh đạo các ngành, cơ quan đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung của dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, đề xuất bổ sung tiêu đề của năm và thời gian cụ thể thực hiện một số nội dung liên quan đến đầu tư, thu ngân sách Nhà nước cũng như các hoạt động văn hóa - xã hội.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận nội dung dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các sở, ngành vào các nội dung của dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng chí, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành và tiếp tục rà soát lại các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch để ban hành thực hiện. Trong quá trình hoàn thiện, sắp xếp lại thứ tự, kết cấu, chủ đề hành động, trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã cho ý kiến vào một số đề xuất của các sở, ngành về Kế hoạch hành động. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, bổ sung các nội dung cụ thể vào chương trình công tác để triển khai thực hiện.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung trình bày quy hoạch tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung đã trình bày Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung đến năm 2045. Cùng với thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung là trung tâm vùng phía Bắc của tỉnh, với các chức năng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, văn hóa - thể dục, thể thao, du lịch văn hóa tâm linh; là đầu mối giao thông quan trọng vùng động lực phía Bắc của tỉnh; có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Việc Quy hoạch xây dụng vùng huyện Hà Trung để cập nhật, khai thác những động lực, yếu tố mới đang hình thành, như: Dự án Cao tốc Bắc - Nam qua huyện có 2 nút giao nhập với Quốc lộ 217 và Quốc lộ 217B... Định hướng phát triển không gian vùng huyện Hà Trung dựa trên các đặc trưng về địa hình, thủy văn, hệ thống giao thông và phân bổ dân cư, cùng với các tiền đề, tiềm năng, cơ hội phát triển vùng.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác triển khai thực hiện cũng như chất lượng của đồ án.

Đồng chí lưu ý, cần cập nhật thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các quy hoạch liên quan. Xác định rõ định hướng phát triển quy hoạch đô thị và phấn đấu xây dựng đạt đô thị loại III vào năm 2030. Lấy ý kiến của các cơ quan quân sự đóng trên địa bàn về quy hoạch, để tránh trùng lặp quy hoạch các phân khu chức năng với đất quốc phòng. Trên cơ sở đó huyện Hà Trung phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch trình UBND tỉnh xem xét ban hành và công bố quy hoạch.

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đại diện huyện Thiệu Hóa trình bày quy hoạch tại phiên họp.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa đã trình bày Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045, nhằm phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị và nông thôn trên cơ sở khai thác tối ta các tiềm năng, lợi thế của địa phương về dịch vụ - thương mại, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch xác định các dự án ưu tiên đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, phát triển đô thị; quản lý đô thị và các khu vực dân cư nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp...

Cho ý kiến vào kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại phiên họp để bổ sung vào quy hoạch. Đồng thời, làm rõ thêm một số vùng quy hoạch phân khu chức năng, thể hiện rõ tính chất liên kết. Đây là địa phương có hệ thống sông Chu chảy qua, nên nghiên cứu về công tác phòng, chống thiên tai đưa vào quy hoạch.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]