(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Ngày 7-11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Nghe và cho ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chuẩn bị dự thảo nghị quyết công phu, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp thời gian tới. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng việc tích tụ, tập trung ruộng đất ở tỉnh Thanh Hóa được triển khai từ rất sớm, đến nay đã triển khai gần được 20 năm, qua đó góp phần vào thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Thời gian qua, việc mở rộng quy mô diện tích đất đai thông qua các hình thức như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất hoặc góp đất vào liên kết sản xuất đã tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Bước đầu đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tích tụ, tập trung đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Chính vì vậy, việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là cần thiết.

Các đồng chí Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết cần có giải pháp đột phá nhằm tác động nâng cao đời sống cho người dân sản xuất nông nghiệp; có định hướng rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Về mục tiêu chung cần xây dựng rõ lộ trình, số liệu cụ thể sát với thực tế; về giải pháp cần nghiên cứu thêm việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nhất là ở khu vực nông thôn; có hướng việc tích tụ ruộng đất gắn với sắp xếp lại khu vực dân cư và xây dựng nông thôn mới. Về định hướng cơ chế chính sách cần nghiên cứu cơ cấu lại và có chính sách hỗ trợ HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp...

Kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã dày công chuẩn bị đề án và dự thảo nghị quyết. Đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến 2,4 triệu dân sống ở khu vực nông nghiệp của tỉnh, chính vì vậy việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là rất quan trọng, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách đồng bộ, khoa học trên địa bàn toàn tỉnh, để nông nghiệp phát triển đột phá trong thời gian tới.

Trực tiếp cho ý kiến vào nội dung dự thảo nghị quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo: Thứ nhất tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao là nhiệm vụ quan trọng, để tạo đột phá trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; để thu hút được các nguồn lực đầu tư, sự tham gia của các thành phần kinh tế, các cơ sở đào tạo nghề, các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước; trong đó, lấy doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình làm mục tiêu để tích tụ, tập trung đất đai.

Thứ hai, tích tụ, tập trung đất đai tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ nông dân, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội và ổn định tình hình ở khu vực nông thôn. Vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong tích tụ, tập trung đất đai, đồng thời, vận dụng sáng tạo các quy định của pháp luật để đạt kết quả cao trong thực tế.

Thứ ba, quá trình thực hiện phải dựa trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của tỉnh, của huyện và xã theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và lợi ích của nông dân.

Và thứ tư, việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn phải được rà soát, tính toán để có bước đi phù hợp, thực hiện từ nơi dễ đến nơi khó, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn; phù hợp với sự chuyển dịch lao động trong nông nghiệp sang ngành nghề khác, gắn với đào tạo nghề mới, tránh tình trạng một bộ phận nông dân thất nghiệp, không có việc làm mới thay thế. Không chạy theo thành tích, phải lấy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân làm thước đo và mục tiêu để thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thống nhất các giải pháp về phổ biến, quán triệt chủ trương về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Đẩy mạnh các hình thức tích tụ, tập trung đất đai là dồn điền, đổi thửa; thuê đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; góp đất tạo thành vùng sản xuất và xây dựng các mô hình thí điểm. Huy động nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; kiện toàn, đổi mới hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, tạo điều kiện về thủ tục hành chính, hỗ trợ cơ chế, chính sách để HTX, tổ hợp tác phát triển. Xây dựng bộ tiêu chí, điều kiện thực hiện các dự án tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo, chuyển dịch lao động trong sản xuất nông nghiệp. Rà soát, bổ sung một số cơ chế chính sách để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Trên cơ sở những nội dung cụ thể này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhanh chóng hoàn chỉnh đề án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định ban hành nghị quyết.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển, huyện Quảng Xương đến năm 2025, đoạn Nam Sầm Sơn đến đô thị Quảng Lợi; Quy định xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa...

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị sở, ngành liên quan nghiên cứu quy hoạch hợp lý, đặc biệt cần quan tâm đến sinh kế cho người dân vùng dự án, đảm bảo người dân hoạt động nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Quan tâm tính kết nối hệ thống giao thông và hệ thống cây xanh; rà soát những dự án chậm để tiến hành thu hồi. UBND tỉnh cần nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đúng với các quy định của pháp luật Nhà nước.

Về quy định xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất về chủ trương và đề nghị UBND tỉnh cần rà soát lại để đảm bảo cơ sở pháp lý, hoàn chỉnh nội dung, trình tự, cơ cấu giải thưởng, giá trị thực của các công trình khoa học áp dụng vào thực tiễn của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất về chủ trương báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương 2017; Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]