(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến vào báo cáo Dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 26-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến vào báo cáo Dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27-6-2011 và Kết luận số 46-KL/TU, ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Nhiều cơ chế, chính sách, quy hoạch đã được ban hành và sửa đổi, tạo hành lang pháp lý, thể chế môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. Các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... được đơn giản hóa và giảm thời gian giải quyết từ 30 - 70% so với quy định. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS) có chuyển biến tích cực. Quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn kinh tế, các DN lớn và các nước ngày càng được củng cố và mở rộng. Vị thế và uy tín của tỉnh trong thu hút các nhà đầu tư ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo của tỉnh.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thành Luân trình bày báo cáo dự thảo nghị quyết tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo nghị quyết, theo đó mục tiêu xây dựng nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và Nhân dân trong đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đạt 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 và được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 đạt từ 95% trở lên; 50% dịch vụ công được chuyển giao cho các cơ quan ngoài Nhà nước thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả; 100% hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, người dân được số hóa kết quả giải quyết; 98% tổ chức, người dân hài lòng với cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết thủ tục hành chính.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo cũng định hướng về các giải pháp hỗ trợ DN, cam kết thực hiện “2 đồng hành” và “3 cam kết” cùng DN, hỗ trợ và khuyến khích khởi nghiệp; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh thành lập mới 15.000 DN; đến năm 2025, thứ hạng chỉ số PCI, chỉ số PAPI, chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 đạt 100% tổ chức, người dân hài lòng với cơ quan hành chính Nhà nước về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các chỉ số PAPI, PARINDEX, SIPAS trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Phấn đấu giai đoạn 2026 - 2030, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 900.000 tỷ đồng trở lên.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thảo luận hội nghị.

Để đạt được những mục tiêu trên, dự thảo cũng xây dựng 8 giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp đối với công tác cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn; rà soát, hoàn thiện, xây dựng và quản lý các quy hoạch, cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn; tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, DN trên địa bàn tỉnh; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư; tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình trọng điểm có tính chất đột phá và sức lan tỏa; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp; tăng cường an ninh - trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, làm rõ các giải pháp thực hiện Nghị quyết cũng như việc phân cấp, phân quyền chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các giải pháp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động; cập nhật, trang bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lộ trình đẩy mạnh cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh; thiết lập kênh tiếp nhận, tổng hợp, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của DN một cách thuận lợi và nhanh chóng hơn; cải cách công tác thanh, kiểm tra chuyên đề và đột xuất…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết một cách bài bản, hệ thống. Trong đó, dự thảo đã đi sâu làm rõ mục tiêu cho từng giai đoạn thực hiện, cũng như xây dựng chi tiết các bảng biểu, chỉ số làm căn cứ đánh giá một cách sát thực.

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, phân tích, thảo luận tại hội nghị, đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo theo hướng: Phân tích rõ hơn các kết quả đạt được sau 10 năm tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27-6-2011 và Kết luận số 46-KL/TU ngày 20-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về các mục tiêu đặt ra trong tầm nhìn nghị quyết, đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát, đánh giá khả năng thực thi cũng như phân tích các điều kiện, cơ sở xây dựng mục tiêu. Bên cạnh đó, trong các giải pháp thực hiện cần nêu bật tầm quan trọng và đánh giá rõ hơn giải pháp về khâu cải cách thủ tục hành chính làm nền tảng trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Trong khâu tổ chức thực hiện, cần nâng cao vai trò của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghị quyết; đồng thời, các cấp ủy, chính quyền huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

UBND tỉnh chủ trì, theo dõi đôn đốc việc sơ kết, báo cáo, tổng kết thực hiện nghị quyết theo từng mốc thời gian cụ thể. Sau khi hoàn thiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]