(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-6, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 14-6, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và tham gia buổi làm việc, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao trình bày dự thảo Tờ trình về Đề án “Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao đã trình bày dự thảo Tờ trình về Đề án “Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”. Đề án do Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao soạn thảo, lấy ý kiến của các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị để ban hành Nghị quyết thông qua.

Ngoài những nội dung cụ thể của Đề án, Tòa án Nhân dân tối cao còn mong muốn tham khảo ý kiến đóng góp của tỉnh Thanh Hóa về chủ trương sáp nhập một số Tòa án Nhân dân cấp huyện, trong đó nêu rõ: Hiện nay một số tòa cấp huyện trung bình mỗi năm chỉ thụ lý và xét xử khoảng hơn 100 vụ án; trong khi đó tại một số Tòa cùng cấp, áp lực công việc đang rất căng thẳng, khi mỗi Thẩm phán phải xét xử trung bình 10 vụ mỗi tháng. Do vậy, việc sáp nhập một số Tòa cấp huyện vừa để thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng về cải cách bộ máy tổ chức và biên chế, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành Tòa án trong giai đoạn hiện nay.

Cũng theo Đề án, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ sáp nhập Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Lộc vào Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thành, Tòa án Nhân dân huyện Lang Chánh vào Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Lặc, Tòa án Nhân dân huyện Như Thanh vào Tòa án Nhân dân huyện Như Xuân, Tòa án Nhân dân huyện Quan Sơn vào Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc và đóng góp ý kiến vào Đề án, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Đề án và cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo Đề án.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng Đề án.

Các ý kiến cũng đóng góp một số vấn đề từ thực tiễn hoạt động của Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh, mối quan hệ giữa Tòa án với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương; cơ chế hoạt động và chế độ thông tin báo cáo của các Tòa án cấp huyện sau khi thực hiện sáp nhập; mô hình tổ chức Đảng tại các cơ quan này...

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo khái quát với đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28-10-2020 và thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã khẩn trương sắp xếp công tác cán bộ theo đề án nhân sự của đại hội đã được Trung ương phê duyệt; bố trí các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí cấp ủy theo các chức danh được phân công; kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh; thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với những đồng chí không tái cử cấp ủy. Đồng thời, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung làm mới quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Sau hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Đến nay, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành rất đồng bộ; phấn đấu trong 6 tháng đầu năm 2021 hoàn thành việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng đề án.

Năm 2021, cùng với cả nước tỉnh Thanh Hóa cũng gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh viên da nổi cục trên trâu, bò và thời tiết diễn biến thất thường. Song, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, đến nay tỉnh đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Về kinh tế, 5 tháng đầu năm 2021 tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa ước đạt 8,66%; các lĩnh vực của đời sống xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trung ương và lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Nhờ vậy, đến nay tỉnh Thanh Hóa cơ bản khống chế được dịch, bệnh, không có tình trạng lây nhiễm chéo, lây nhiễm trong cộng đồng. Qua đó tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

Về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với sự chuẩn bị tích cực, bài bản, Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của Cuộc bầu cử trong cả nước và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tỷ lệ cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ đạt cao nhất từ trước đến nay.

Tỉnh Thanh Hóa cũng rất chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt. Riêng cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền rạng sáng 13-6, ngay từ khi áp thấp nhiệt đới hình thành và mạnh lên thành bão, Tỉnh ủy đã chỉ đạo công tác phòng, chống rất kịp thời, quyết liệt; UBND tỉnh đã có công điện về phòng, chống lụt bão. Tỉnh đã kêu gọi toàn bộ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn; chuẩn bị tốt các phương án di dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, bị ngập lụt do mưa lớn và phương án bảo vệ mùa màng, tài sản của nhà nước, của Nhân dân. Với sự chủ động của tỉnh nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước; tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tỉnh đang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; làm rõ những chỉ tiêu đã đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt. Trên cơ sở đó làm rõ nguyên nhân, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và đưa ra kịch bản để tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, quan tâm đặc biệt Trung ương, với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW (Khóa XII) của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ đạt được những kết quả xứng đáng với sự quan tâm của Trung ương.

Đóng góp ý kiến xây dựng Đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao xây dựng Đề án "Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới” trình Bộ Chính trị xem xét là việc làm hết sức cần thiết. Đồng thời, thống nhất với các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu kết luận buổi làm việc và tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng Đề án của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toàn án Nhân dân tối cao cảm ơn, ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của tỉnh Thanh Hóa đối với dự thảo Đề án. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chúc mừng những kết quả nổi bật, toàn diện mà tỉnh đạt được trong những tháng đầu năm 2021.

Đồng chí Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Thanh Hóa là tỉnh lớn, có nhiều tiềm năng, thế mạnh và còn nhiều dư địa để phát triển; đường hướng phát triển của tỉnh cũng rất rõ ràng, được thể hiện trong Nghị quyết số 58-NQ/TW (Khóa XII) của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí tin tưởng tỉnh Thanh Hóa sẽ có bước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc trong những năm tới, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]