(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Sáng 23-5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Hà Ngọc (Hà Trung). Ảnh: Khánh Phương

Đồng chí chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Hà Sơn; khu vực bỏ phiếu sô 1, thôn Gia Miêu, xã Hà Long; khu vực bỏ phiếu số 5, khu vực bỏ phiếu số 3, xã Hà Ngọc và khu vực bỏ phiếu số 2 xã Đại Lộc (Hậu Lộc).

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã nói chuyện thân mật với cử tri, đồng thời nhắc nhở các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử. Theo ghi nhận, tại các nơi đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra, công tác bầu cử đều diễn ra an toàn, đúng luật. Công tác bảo đảm an toàn, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 đại các khu vực bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các huyện: Quảng Xương, Như Xuân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu của xã Quảng Yên (Quảng Xương). ẢNh: Phan Nga

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử; đồng thời động viên các tổ bầu cử tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri sớm hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nói chuyện với các cử tri thị trấn Yên Cát (Như Xuân). Ảnh: Phan Nga

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các huyện tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các khu vực bỏ phiếu để cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; lực lượng an ninh làm tốt việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thạch Thành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kiểm tra công tác bầu cử tại Thạch Thành. Ảnh: Lưu Bằng

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7 thị trấn Vân Du và khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thành Tâm. Qua kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đoàn công tác đã ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như tổ chức bầu cử của các địa phương, các tổ bầu cử có nhiều nổ lực cố gắng và nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Đông Sơn. Qua kiểm tra, đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như việc triển khai thực hiện tốt các bước, các quy định trong ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bầu cử số 04 thôn Ngọc Lậu xã Đông Thịnh. Ảnh: Thanh Nhàn

Đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy cũng lưu ý các tổ bầu cử trên địa bàn xã Đông Thịnh cần thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử; tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri tìm hiểu kỹ danh sách của các ứng cử viên, để từ đó lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Định. Tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4, 5 thị trấn Quán Lào; khu vực bỏ phiếu số 1, 2 xã Định Longm đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nói chuyện thâm mật với cử tri; đồng thời nhắc nhở các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định của Luật bầu cử cũng thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 thị trấn Quán Lào (Yên Định). Ảnh: Lê Ngọc

Theo đó, công tác bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao. Tại khu vực bỏ phiếu số 1, 2 xã Định Long, đồng chí Phó Chủ tịch UBND đã đánh giá cao việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong kiểm phiếu giúp nhanh chóng, chính xác, trung thực kết quả bầu cử, tiết kiệm thời gian, góp phần vào thành công của công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn kiểm tra điểm bầu cử số 5, phường Ngọc Trạo. Ảnh: minh Hằng

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu cùng đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn đã đi kiểm tra thực tế tình hình bầu cử tại điểm bầu cử số 3, phường Ba Đình; điểm bầu cử số 3, phường Lam Sơn; điểm bầu cử số 5, phường Ngọc Trạo và điểm bỏ phiếu được tổ chức tại Lữ đoàn 368 đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu đánh giá cao công tác bầu cử tại thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện tốt các bước, các quy định trong ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm công tác bầu cử diễn ta an toàn, đúng luật.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hoằng Hóa. Tham gia đoàn công tác có Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Mạnh Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thuộc các xã Hoằng Lộc, Hoằng Tân, Hoằng Châu và và Hoằng Thắng của huyện Hoằng Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng đã ghi nhận sự cố gắng của huyện Hoằng Hóa trong công tác tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hoằng Hóa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, có sự chuẩn bị, các phương án sẵn sàng với mọi tình huống, bảo đảm cho cuộc bầu cử an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Như Thanh. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra một số điểm bỏ phiếu tại khu phố Xuân Lai (thị trấn Bến Sung); thôn Đồng Hải, Vĩnh Lợi (Hải Long); thôn Đồng Hơn, Xuân Hưng (xã Xuân Khang); thôn Thanh Sơn, Phú Quang (xã Phú Nhuận); thôn Yên Trung, Quần Thọ (xã Yên Thọ).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại một số điểm bầu cử ở xã Yên Thọ, huyện Như Thanh. Ảnh: Việt Hương

Tại các điểm bỏ phiếu, đồng chí Phạm Bá Oai đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của các tổ bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh động viên các lực lượng tham gia phục vụ công tác bầu cử chủ động, bảo đảm tuyệt đối an toàn, hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ các nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định để lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời lưu ý các tổ bầu cử tổ chức, hướng dẫn cử tri chấp hành nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt thông điệp 5K, di chuyển một chiều, hướng dẫn cử tri giãn cách, hạn chế tiếp xúc, không tập trung thành nhóm đông người tại khu vực bỏ phiếu.

Nhóm PV và CTV


Nhóm PV và CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]