(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các kế hoạch, hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, Thành ủy TP Thanh Hóa, trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình từ việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội đến việc tổ chức thực hiện. Do đó, chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt tập trung ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cấp hội phụ nữ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các kế hoạch, hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, Thành ủy TP Thanh Hóa, trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình từ việc lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện xã hội đến việc tổ chức thực hiện. Do đó, chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt tập trung vào những nội dung liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Múa hát mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phố 1, phường Đông Cương. Ảnh: P.N

Thông qua công tác giám sát, các cấp hội đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật, từ đó có những kiến nghị, đề xuất kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện tốt hơn, đảm bảo các chính sách, pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc, hiệu quả; các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động và lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung một số văn bản luật; góp ý xây dựng các báo cáo, dự thảo các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp hội phụ nữ thành phố đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em và thực hiện bình đẳng giới.

Việc thực hiện các quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng đạt những kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Đặc biệt là tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn như đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; về sáp nhập phố, thôn;... tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ chủ trì giới thiệu nhân sự và tham gia đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đề nghị cấp ủy, HĐND chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp. Kết quả, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011- 2016 đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 10 chị, đạt tỷ lệ 23,3% (tăng 1,3%); có 4 chị tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, đạt tỷ lệ 30,7% (tăng 17,4%); ban chấp hành đảng bộ phường, xã có 118 chị, đạt tỷ lệ 22,05% (tăng 6,8%). HĐND thành phố có 12 chị, đạt tỷ lệ 27,9% (tăng 3,9%), trong đó có 1 chị là phó chủ tịch HĐND và 1 chị là phó chủ tịch UBND thành phố; HĐND phường, xã có 246 chị, đạt tỷ lệ 25,9% (tăng 2%); 27 chị là bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường, xã.

Hàng năm, hội LHPN các cấp đã tham gia góp ý cho tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp và cán bộ, đảng viên cư trú tại địa bàn dân cư. Chỉ đạo cơ sở tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng và vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số điểm gây bức xúc trong nhân dân. Nhìn chung, sau khi nhận được ý kiến góp ý của hội LHPN và các tổ chức thành viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành chức năng đều tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết kịp thời, một số vấn đề khó, đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực cũng được các đồng chí đứng đầu nghiêm túc tiếp thu và từng bước giải quyết.

Theo đánh giá của lãnh đạo hội LHPN thành phố, qua 5 năm thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Chính trị (khóa XI), đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nhân dân trong việc thực hiện quy chế, quy định về giám sát, phản biện xã hội, trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đó cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì nhận thức của một số cán bộ cơ sở về nguyên tắc, nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện giám sát chưa đầy đủ; năng lực, khả năng tham gia phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số đơn vị cơ sở chậm xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch chưa cụ thể; thiếu chủ động trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cũng như phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức thực hiện; lúng túng trong việc xác định nội dung, đối tượng giám sát.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố sẽ chỉ đạo các cấp hội thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung quy chế, quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực giám sát, phản biện cho cán bộ hội. Hàng năm chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội. Ban Thường vụ Thành hội định hướng nội dung giám sát cho cơ sở. Chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các phòng, ban, ngành liên quan thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch. Đồng thời tổ chức đối thoại theo định kỳ hằng năm giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp với cán bộ, hội viên phụ nữ. Các cấp hội từ thành phố đến cơ sở phối hợp với MTTQ và các đoàn thể theo dõi, giám sát việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân sau giám sát, phản biện và góp ý.


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]