(Baothanhhoa.vn) - Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là việc cần thiết

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên là việc cần thiết

Đoàn thanh niên tỉnh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng trao quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1964, khi cả nước đang đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Vừa tiến hành xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh Mỹ; vừa tiến hành kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 1960, Thành đoàn Hà Nội đã phát động phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng” (đó là sẵn sàng nhập ngũ; sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh; sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần) chống Mỹ, cứu nước trong toàn thành phố. Thắp sáng tinh thần cách mạng của thanh niên, học sinh, sinh viên Hà Nội, phong trào “Ba sẵn sàng” phát triển mạnh mẽ. Ngay trong tuần đầu tiên, tại Hà Nội đã có hơn 80.000 thanh niên đăng ký nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang Nhân dân, và trong khoảng một thời gian ngắn con số này lên đến hơn 200.000 người. Phong trào tiếp tục lan rộng ra các tỉnh, thành phố và toàn miền Bắc, trở thành phong trào thi đua yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam thời đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên. Tháng 11-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội “Ba sẵn sàng” của Đoàn Thanh niên Lao động các cơ quan Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Nói chuyện với đại hội, Người nhấn mạnh: Phong trào “Ba sẵn sàng” đã có thành tích khá... và Người đã tặng thưởng Huy hiệu cho 27 cán bộ, đoàn viên, đội viên, thiếu niên có nhiều thành tích trong công tác, lao động và học tập.

Từ bệ phóng của phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc đã truyền cảm hứng, thôi thúc, dâng trào lòng yêu nước của hàng triệu thanh niên miền Nam. Từ đó, hình thành các cao trào 5 xung phong, rồi hàng loạt các đội thanh niên xung phong vũ trang, thanh niên quyết tử... ra đời, hiệu triệu thanh niên đi vào tuyến đầu của cuộc kháng chiến, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lịch sử đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, luôn phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, vươn lên, không quản ngại gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn:“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chú trọng xây dựng môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Người, trong mỗi thời kỳ cách mạng, tỉnh Thanh Hóa luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển Đảng. Trong kháng chiến, đã phát động và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cụ thể động viên tuổi trẻ trong tỉnh hăng hái thi đua, xung kích, tình nguyện trên các mặt trận sản xuất, chiến đấu, lao động và học tập, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ đất Lam Sơn.

Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, tuổi trẻ trong tỉnh đã phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm trong chiến đấu và lao động sản xuất. Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, “5 xung phong” với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... hàng vạn thanh niên hăng hái vừa lao động sản xuất, vừa chiến đấu chống lại sự đánh phá điên cuồng của giặc Mỹ xâm lược... Trong số đó, có hàng ngàn người con ưu tú của quê hương đã dũng cảm hy sinh hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Nhiều tập thể, cá nhân được Bác Hồ, Đảng, Chính phủ tặng bằng khen, giấy khen, 53 thanh niên được tặng Huy hiệu Bác Hồ, 83 thanh niên được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, 6 thanh niên được phong Anh hùng Lao động, những tấm gương anh hùng trẻ tuổi như: Ngô Thị Tuyển, Lê Mã Lương, Lê Đình Chinh... mãi mãi là niềm tự hào và là tấm gương sáng của tuổi trẻ Thanh Hóa nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung.

Ngày nay, thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Ngày 2-4-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”. Quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước. Ngày 28-8-2015, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” thì nhiệm vụ này lại càng được quan tâm thực hiện với nhiều chương trình, hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng tin cậy giao nhiệm vụ là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi. Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hóa đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh, thiếu nhi. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết: Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”... Qua đó, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của thanh niên, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với quan tâm làm tốt các công tác tuyên truyền, các cấp bộ đoàn cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử; phối hợp với hội cựu chiến binh, hội cựu TNXP các cấp triển khai chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Triển khai các phong trào, cuộc vận động tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh, thiếu nhi rèn luyện và cống hiến. Qua các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên thanh niên đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội được nâng lên; bản lĩnh chính trị luôn vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thông qua phong trào tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị.

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: Tin tưởng vào thế hệ trẻ là điều cần thiết ở mọi quốc gia, trong mọi thời kỳ, ở mọi sự nghiệp... Như một mạch nguồn chưa bao giờ cạn, thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang bền bỉ tiếp nối mạch nguồn của tinh thần yêu nước, tinh thần “cách mệnh”... Và những thành quả trong nỗ lực xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu mạnh, văn minh hôm nay, chính là có sự góp sức không nhỏ của thế hệ “thanh niên Hồ Chí Minh”...

Bài và ảnh: Phương Lệ


Bài Và Ảnh: Phương Lệ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]