(Baothanhhoa.vn) - Cần phải khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Do vậy, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng việc đầu tiên là cần có biện pháp đấu tranh, khắc phục thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ phai nhạt lý tưởng mà còn thiếu niềm tin vào con đường XHCN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức

Cần phải khẳng định rằng, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Do vậy, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng việc đầu tiên là cần có biện pháp đấu tranh, khắc phục thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý không chỉ phai nhạt lý tưởng mà còn thiếu niềm tin vào con đường XHCN.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức

Công an xã Định Tăng (Yên Định) dán hình ảnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, tổ chức thường bắt đầu từ mất niềm tin, mất phương hướng, xa rời lý tưởng, mục tiêu cách mạng, tiến tới du nhập tư tưởng, lý luận phi mác-xít, sẵn sàng “trở cờ” phản bội... Thực tế là nguy cơ chệch hướng XHCN vẫn tồn tại trong cả nhận thức và hành động của một số người, làm cho nhận thức của họ trở nên mông lung, như người “đứng giữa ngã ba đường”...

Chuyện xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk là một ví dụ. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, một trang fanpage có tên nhóm “Báo sạch” liên tục viết bài với nội dung suy diễn, xuyên tạc việc cơ quan chức năng địa phương này khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng. Ngoài ra, chúng cũng thường xuyên viết bài với nội dung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả phá chế độ XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng, mở chiến dịch thông tin, liên tục bóp méo, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc ngành giáo dục và đại hội đảng các cấp. Theo cơ quan chức năng, hầu hết những bài viết từ nhóm này tung ra đều được các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị trong và ngoài nước, các trang của tổ chức Việt Tân, trang điện tử BBC... dẫn lại, suy diễn, xuyên tạc, cho rằng có sự “đấu đá” trước thềm Đại hội Đảng. Đáng tiếc, trong những sự việc này có cả một vị nguyên là lãnh đạo một trường đại học, từng là bí thư đảng ủy nhà trường cũng gửi email, chia sẻ thông tin cho nhóm “truyền thông đen” để chúng nhào nặn, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận.

Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân. Để bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng, thì toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần kiên trì tiến hành đấu tranh phê phán triệt để chủ nghĩa thực dụng tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tầng lớp Nhân dân. Quyết tâm làm trong sạch từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên - đội ngũ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để tạo cơ sở nền tảng đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò nòng cốt, “chủ công” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã ghi nhận kết quả nổi bật mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ban chỉ đạo 35 các cấp đã đạt được. Trong đó, nổi bật là toàn hệ thống chính trị và cơ quan chức năng đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; công tác quản lý Nhà nước về internet, mạng xã hội, báo chí được tăng cường. Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật đã đấu tranh hiệu quả, đã khởi tố một số vụ án có hành vi lợi dụng mạng xã hội để nói xấu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Các ngành, thành viên ban chỉ đạo, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các trang website, mạng xã hội, fanpage... để chia sẻ, lan tỏa, phổ biến thông tin tạo sức lan tỏa tích cực. Hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cấp huyện đã đi vào nền nếp, có hiệu quả, có cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, cơ sở.

Bước sang năm 2021, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng đang còn hết sức nặng nề. Trong xu thế hiện nay các thế lực phản động, đã và sẽ tiếp tục tập trung sử dụng internet và không gian mạng, hay rải truyền đơn để gia tăng các hoạt động chống phá, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đề nghị: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, huyện, các thành viên, cùng hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là khi xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm có tác động đến tâm tư, tình cảm của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin sớm, trung thực, khách quan, đúng bản chất sự việc để định hướng dư luận. Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường đấu tranh, xử lý hiệu quả các hành vi đăng tải, phát tán thông tin nhạy cảm, phức tạp về chính trị, những luận điệu sai trái trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, các huyện sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng lực lượng nòng cốt, có bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chuyên môn để đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]