(Baothanhhoa.vn) - Để bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành đại hội Đảng cấp Khối, cấp cơ sở, ban hành hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Để bảo đảm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tiễn, xác định rõ mục đích, nội dung, công tác chuẩn bị và thời gian tiến hành đại hội Đảng cấp Khối, cấp cơ sở, ban hành hướng dẫn quy trình đại hội, công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội; hướng dẫn xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp.

Bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng viên Chi bộ Phóng viên, Đảng bộ Báo Thanh Hóa bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Minh Hiếu

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về đại hội; ban hành kế hoạch đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội. Công tác nhân sự được tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, với phương châm chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; kiên quyết không để lọt cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm, quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân...

Đến ngày 10-3, Đảng ủy Khối đã dự thảo xong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; có 879/1.403 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội; số đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở đã đại hội là 54/122 đảng bộ.

Tại Đảng bộ Báo Thanh Hóa, công tác chuẩn bị cho đại hội được chỉ đạo quyết liệt, đây là một trong những đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm trong toàn khối. Đến ngày 4-3, tất cả 6 chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Thanh Hóa hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Dương, Phó Bí thư Chi bộ Phóng viên Báo Thanh Hóa cho biết: “Là chi bộ được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ Báo Thanh Hóa, cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung, các bước, quy trình tổ chức đại hội, bên cạnh đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, sát sao của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Báo Thanh Hóa, do đó đại hội Chi bộ phóng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được diễn ra đúng quy định, thành công tốt đẹp, được đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo đại hội đánh giá rất cao. Đảng ủy Báo Thanh Hóa đã tổ chức họp rút kinh nghiệm ngay sau đại hội và giải đáp những vấn đề mà các chi bộ khác còn băn khoăn, lúng túng. Phát huy kết quả đại hội, Chi ủy Chi bộ Phóng viên sẽ triển khai thực hiện sớm chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống”.

Được chọn là đảng bộ tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Khối, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Thanh Hóa đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung liên quan đến đại hội đảng bộ nhà trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội vào tháng 1-2020; hiện nay, đảng ủy nhà trường đang triển khai các điều kiện cần thiết để đại hội đảng bộ nhà trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 3-2020, theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.

Qua công tác triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho thấy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã bám sát các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Điểm thuận lợi là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản, các mẫu biểu, hướng dẫn phục vụ đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo các ban trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ đại hội điểm. Trong kế hoạch tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã yêu cầu đối với đảng bộ cơ sở trước khi tiến hành đại hội đại trà, mỗi đảng bộ cơ sở chọn từ 1 đến 2 chi bộ đại hội điểm; sau đại hội chi bộ điểm đều chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức họp rút kinh nghiệm, vì vậy mọi vấn đề mà các chi bộ khác còn băn khoăn, lúng túng đã được kịp thời giải đáp. Các đơn vị đều làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân sự trước đại hội do đó công tác bầu cử tại đại hội đều đúng nguồn nhân sự đã được cấp ủy cơ sở phê duyệt, bầu 1 lần đủ số lượng theo quy định.

Tuy nhiên, qua một số đơn vị đã tổ chức đại hội chi bộ, cũng cho thấy còn có những hạn chế như: Một số chi bộ trang trí chưa đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Nghi thức hô khẩu lệnh phần chào cờ chưa thống nhất. Một số báo cáo chính trị chưa đầu tư nhiều thời gian, công sức chuẩn bị nên không có số liệu so sánh với mục tiêu đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra. Đối với văn bản của đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW là cấp ủy triệu tập đại hội phải chuẩn bị chương trình hành động của đại hội, song nhiều cấp ủy chi bộ lúng túng, khó khăn trong quá trình soạn thảo. Một số đảng viên chưa chuẩn bị kỹ càng ý kiến phát biểu tại đại hội, nội dung tham luận còn chưa sát thực tiễn.

Theo kế hoạch, đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành từ tháng 1 và hoàn thành trước 31-3-2020; đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 và hoàn thành trước 30-6-2020; Đại hội Đảng bộ Khối hoàn thành trước 31-8-2020. Để bảo đảm tiến độ, thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng quy định, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các đảng ủy cơ sở trực thuộc tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, yêu cầu hoàn thành vào 15-3-2020. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy cơ sở đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức thành công, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Việt Linh và Lê Văn Vinh (Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)


Việt Linh Và Lê Văn Vinh (Đảng Ủy Khối Cơ Quan Và Doanh Nghiệp Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]