(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến Kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội; phương án trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 3-10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến Kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội; phương án trang trí, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp cho ý kiến vào tiêu đề báo cáo chính trị (chủ đề Đại hội ) và phương hướng chung nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống số liệu trong Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội đã được Bộ phận giúp việc Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX chỉnh sửa căn cứ kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư tại buổi làm việc chiều ngày 27-9-2020, để hoàn thiện trình Đại hội.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trình bày chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó có 2 phương án, phương án thứ nhất: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, làm việc trong thời gian 3,5 ngày (bắt đầu từ ngày 26 dến ngày 29 -10-2020); phương án thứ hai: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc trong thời gian 3 ngày (bắt đầu từ ngày 26 dến ngày 28 -10-2020).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, làm việc trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26 đến ngày 28-10-2020. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy cần xây dựng chương trình đại hội một cách chi tiết cụ thể, để các nội dung, chương của đại hội cần được tổ chức hợp lý, các văn kiện trình đại hội phải ngắn ngọn đảm bảo đúng thời gian đại hội đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến Kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh mục dự án dự kiến khánh thành và dự kiến khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 2 dự án do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức lễ khánh thành gồm: Đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn thuộc tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp với phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy với tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng. Cùng với đó, có 3 dự án do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công gồm: Đường từ TP Thanh Hóa đi Cảng hành không Thọ Xuân với tổng mức đầu tư 3.068 tỷ đồng; Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn với tổng mức 1.473 tỷ đồng (kết hợp tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt – Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn); Dây chuyền 1- Nhà máy xi măng Đại Dương với tổng mức đầu tư 4.368 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần nghiên cứu lựa chọn thêm một số dự án khánh thành và khởi công nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội; tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để tổ chức lễ khánh thành và khởi công dự án đảm bảo an ninh trật tự. Bố trí lịch trình, thời gian và khách mời hợp lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng lưu ý các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu để có một số dự án tổ chức khánh thành hoặc khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình trình bày phương án thiết kế, maket trang trí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào phương án thiết kế maket, trang trí, khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cơ bản thống nhất với nội dung và phương án thiết kế trang trí trong và ngoài hội trường Trung tâm Hội nghị 25. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã trực tiếp cho ý kiến vào một số chi tiết trong thiết kế và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện để thực hiện.

Đồng thời cũng lưu ý đến vấn đề hạ tầng khu vực xung quanh hội trường và công tác cung cấp điện ổn định trong thời gian diễn ra Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại tất cả các công việc để công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt kết quả tốt nhất.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]