(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Ngày 2-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023.

Thanh Hóa trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực; có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá), trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nổi bật là: Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt mục tiêu kế hoạch (KH là 11,5%); các chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỷ đồng, vượt 70% dự toán tăng 55% so với cùng kỳ…

Đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng hoàn thành việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa” để triển khai thực hiện, mở ra thời cơ, tăng thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực đã được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Thanh Hóa đề ra năm 2023 mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên

Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề lớn đó là: Nâng cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giải quyết dứt điểm những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hút các dự án đầu tư mới.

Tập trung khắc phục điểm nghẽn về thể chế, mặt bằng, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040...; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đánh giá khách quan, đa chiều, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế

Trên cơ sở báo cáo được trình bày tại hội nghị, đánh giá vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều cho rằng: Năm 2022 là năm có nhiều biến động phức tạp, nhiều yếu tố khó lường và khó xác định hơn năm 2021. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo điều hành các ngành, địa phương triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Với tinh thần nhìn nhận khách quan, đa chiều, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá phân tích, làm rõ trên các lĩnh vực và nêu cụ thể những tồn tại, hạn chế được xuất phát từ tình hình thực tế. Các ý kiến cho rằng: Tuy có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhưng vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch gồm: Huy động vốn đầu tư phát triển mới ước đạt 95,8% kế hoạch và tổng giá trị xuất khẩu (ước đạt 96,8%). Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu; một số dự án còn vướng mắc nhưng chưa được giải quyết triệt để. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp qua nhiều năm vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án thứ cấp; một số khu công nghiệp vẫn chưa có nhà đầu tư hạ tầng… Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân không đạt kế hoạch; nhiều chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp… Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, môi trường còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương năng lực hạn chế, có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm; một số cán bộ chưa toàn tâm, toàn ý với công việc; người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Trong phối hợp giải quyết công việc giữa các ngành cấp tỉnh, giữa các ngành cấp tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố còn tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, nhất là trong phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án, giải quyết khiếu nại tố cáo..

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể vào 5 bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022. Phân tích nêu lên những yếu tố tác động bất lợi đến việc thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023. Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, chủ động, sáng tạo, toàn tâm, toàn ý với công việc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và có tính chiến đấu cao và nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong bối cảnh vừa thời cơ, thuận lợi, vừa xuất hiện những khó khăn mới, cũng như những tồn tại trước đây đan xen, trong đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi, những khó khăn có sức biến động khó lường ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cho nên năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã được nêu trong báo cáo.

Cùng với việc đồng tình với 10 nội dung tồn tại, hạn chế đã được báo cáo chỉ ra, cũng như nhận định, đánh giá của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã phân tích làm rõ những nội tại, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém trong đầu tư công, việc triển khai quy hoạch, kế hoạch, nhất là kế hoạch sử dụng đất còn rất chậm chưa đạt yêu cầu... Trên lĩnh vực văn hóa, công tác quản lý Nhà nước về di tích từ tỉnh đến cơ sở còn hạn chế, yếu kém, buông lỏng, thả nổi; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra ở nhiều cơ sở y tế; tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các doanh nghiệp còn ở mức cao...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; cho ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2023

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực, năm 2023 dự báo thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn so với năm 2022. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023 là rất lớn, nhiều việc phát sinh, vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm, tâm huyết, chủ động, sáng tạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tâm, toàn ý với công việc, tập trung cao độ để vượt qua những khó khăn, thách thức ở phía trước. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Khắc phục điểm “nghẽn” về mặt bằng; về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các quy hoạch, cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu đạt ở mức cao nhất. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng gồm: Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Thanh Hóa; phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023. Về việc giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức và số người hợp đồng lao động của cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2022-2026. Tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, công chức sự nghiệp năm 2022 và kế hoạch giao biên chế năm 2023. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 từ nguồn dự phòng chung và nguồn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của một số dự án. Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh… và nhiều nội dung quan trọng liên quan đến giáo dục; phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác đối ngoại; về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy; thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; dự thảo quyết định phân công các sở, ngành, địa phương trong hỗ trợ huyện Mường Lát phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]